SKRUNDĀ “MINI SD” ORGANIZĒS PASĀKUMU “LĪGO SVĒTKI LATVIJĀ”

 

Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji. Arī 2022. gadā tiek rīkoti sociālie projekti ar aktivitātēm, lai veicinātu vietējās kopienas labklājību un sociālo integrāciju.

Šī gada 17. jūnijā, plkst. 15:00, Skrundā, Kalēju ielā notiks “Mini SD” rīkotais projekta papildpasākums “Līgo svētki Latvijā”.