TOPOŠIE ĢIMENES ASISTENTI UZSĀK SADARBĪBU AR KULDĪGAS NOVADA ĢIMENĒM

 

Janvāra beigās 26 (6 no Kuldīgas novada) topošie ģimenes asistenti uzsāka “Mācību programmas ģimenes asistentiem” apguvi. Šobrīd visi seši topošie ģimenes asistenti uzsākuši sadarbību ar Kuldīgas novadā dzīvojošām ģimenēm.

Plānots, ka pakāpeniski katrs ģimenes asistents varētu sadarboties ar līdz piecām/ sešām ģimenēm.

Kā atzina topošā ģimenes asistente Rasma, “ļoti novērtēju iespēju palīdzēt, ar cerību, ka ģimene vēlāk varēs patstāvīgi turpināt savu ikdienu bez asistenta atbalsta. Ceļš ir garš un nav viegls, svarīgi neapjukt un neaizmirst par sadarbības lielajiem uzdevumiem”.

Ģimenes asistenti līdz maijam apgūs intensīvu mācību programmu – gan nodarbībās klātienē, attālināti, izmantojot platformu Zoom, gan studējot literatūru patstāvīgi. Topošā ģimenes asistente Laila: “Lielu laiku veltu, lai apgūtu papildus informāciju, kas noder ikdienas darbā. Piemēram, pašlaik man jāatsvaidzina zināšanas par dažādu bērnu vecumposmu vajadzībām.”

Mācību modulī plānots apgūt arī tādas tēmas kā sadarbības veidošana, darbs ar mērķa grupām, paņēmieni un metodes kā efektīvi palīdzēt klientiem apgūt un attīstīt sadzīves un sociālās prasmes, iemaņas, u.c. Teorētiska apguve norit vienlaikus praktiski strādājot ar ģimenēm. Kā pozitīvo šādam mācību modulim Rasma min, ka “ir jūtams liels atbalsts no grupas un pasniedzējiem. Ļoti liels palīgs ir pasniedzēju dalīšanās ar savu gadījumu pieredzi reālās dzīves situācijās, tas dod iedrošinājumu un papildus idejas, kā risināt situācijas”.