VAR SAŅEMT SOCIĀLO PABALSTU PAR DŪMVADU TĪRĪŠANU

Lai arī ik gadu tiek runāts, ka apkures sezona jāsagaida ar iztīrītiem dūmvadiem, pieredze rāda, ka tā ne vienmēr notiek. Arī šoziem Kuldīgas novadā ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumus uz vietām, kur nelaimi izraisījis dūmvads vai apkures ierīces.

 

Sociālais dienests informē, ka Kuldīgas novadā mājsaimniecībām, kurām sociālais dienests piešķīris trūcīgu vai maznodrošinātu statusu, ir iespēja saņemt sociālo palīdzību par dūmvadu tīrīšanu. Šāds atbalsta veids ir noteikts Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ”, kur 15. punktā noteikts, ka

pabalstu piešķir komunālo pakalpojumu un maksājumu (īre, apsaimniekošana, sauso atkritumu izvešana, asenizācija, elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, ūdens skaitītāju uzstādīšana/maiņa, dūmvadu tīrīšana) apmaksai ne vairāk 180,00 eiro gadā.

 

Kā saņemt kompensāciju par dūmvadu tīrīšanu?

 

Pabalstu par dūmvadu tīrīšanu var saņemt personas, kurām Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” noteikts trūcīgs vai maznodrošināts statuss un, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu atmaksu par dūmvadu tīrīšanu, sociālajā dienestā ir jāiesniedz klienta iesniegums un pakalpojuma sniedzēja, piemēram skursteņslauķa, izsniegta stingrās uzskaites kvīts vai kases čeks par sniegto pakalpojumu, kurā norādīti šādi rekvizīti: klienta vārds un uzvārds, personas kods, pakalpojuma saņemšanas adrese, pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs, pakalpojuma summa un datums.

 

Pabalsts tiks pārskaitīts klientam par dūmvadu tīrīšanas izdevumiem, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumus attaisnojošiem dokumentiem, kas iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12  mēnešiem. Gadījumā, ja iedzīvotājam nav savu līdzekļu, lai samaksātu par skursteņslauķa pakalpojumu, tad vienojoties ar paša izvēlētu pakalpojuma sniedzēju, iespējams sociālajā dienestā iesniegt skursteņslauķa izrakstītu pēcapmaksas rēķinu vai pavadzīmi, bet tad jārēķinās, ka pabalsta summa tiks pārskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā.

 

Sociālā darbiniece Vineta Brūdere-Sedliņa