VECĀKI PATEICĪGI PAR JAUNIEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM BĒRNU AUDZINĀŠANĀ

2021. gada oktobrī noslēdzās Sociālā dienesta organizētās vecāku apmācību grupas “Sarunas par bērnu audzināšanu”, kuras pēc ilgāka laika perioda šovasar atkal atsākās. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs tomēr atšķīrās no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām.

 

Vecāku mācību programmu Sociālajā dienestā pirmo reizi vadīja pedagoģijas maģistre Līga Kuršinska. Kā saka Ģimeņu atbalsta centra vadītāja Lorita Rimaševska: “Pirms uzrunāju Līgu Kuršinsku vadīt nodarbības vecākiem, zināju, ka viņa ir speciāliste darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.” L. Kuršinska ieguvusi arī Marte Meo trenera sertifikātu, apguvusi kvalifikācijas pilnveides programmu “Darbs ar siltajām smiltīm” un “Dabas vides estētika mācību vidē”, “Krāsaino graudu spēles”. Apguvusi Vecāku izglītības programmu un viņai ir daudzu gadu pieredze darbā ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī, profesionāla pieredze vecāku atbalsta pasākumu organizēšanā un vadīšanā speciālajā izglītības iestādē – attīstības centrā Pelču pagastā. Kad speciāliste uzrunāta vadīt vecāku mācību grupu, Ģimeņu atbalsta centra vadītāja L. Rimaševska sapratusi, ka L. Kuršinska ir elastīga un var pielāgot vecāku izglītības programmas atbilstoši vecāku vajadzībām, integrējot arī atsevišķās nodarbībās citus speciālistus, ja tas būtu nepieciešams. Tā arī vienā no nodarbībām tika pieaicināta logopēdijas – Montessori speciāliste. L. Rimaševska uzsver: “Līgai patīk izaicinājumi, tā kā viņa ar vecākiem bija strādājusi, piekrita sniegt pakalpojumus arī mūsu klientiem.” “Viņa prot atrast kopīgu valodu ar jebkuru”, saka L. Rimaševska.

 

Programma noritēja divās grupās – viena grupa tikās Kuldīgā un otra Kurmāles pagasta, Priedainē. Kuldīgas grupā piedalījās gan Kuldīgas, gan Rumbas un Rendas pagasta iedzīvotāji. Priedaines grupā piedalījās Kurmāles, Pelču un Padures pagastu iedzīvotāji. Abās grupās kopā programmu apguva 25 vecāki. Mācības notika gan klātienē, gan attālināti, jo mums visiem zināmu apstākļu dēļ, oktobrī nācās mācības pārcelt Zoom režīmā. Dalībniekiem, kuri nevarēja pieslēgties Zoom platformai, nodarbību vadītāja piedāvāja sagatavotus materiālus par konkrēto tēmu un tie vecāki saņēma individuālu lekciju.

 

Programma patiesi ir interesanta un noderīga vecāku kompetences paaugstināšanai un kā atzina vairums aptaujāto dalībnieku, tad vecākiem visinteresantākais šķitis dzirdēt citu vecāku pieredzes stāstus. Kāds tētis sākotnēji pat nevēlējās šo vecāku apmācību programmu apmeklēt, taču mācībām beidzoties, atzina, ka uzzinājis daudz vērtīga un jauniegūto pieredzi noteikti pielietos sava bērna audzināšanā. Kāda māmiņa norādīja, ka viņai labāk patikušas klātienes nodarbības un nevis attālināti, jo svarīgi šķitis satikt citus vecākus, dalīties pieredzē un pajautāt nodarbības vadītājai sev interesējošos jautājumus. Kādas ģimenes vecāki neslēpj, ka Zoom pilnībā nepatika, jo tehniski nevarēja platformai pieslēgties un saka: “Mums patika būt grupā, patika, ka var “izrauties” no mājām un dalīties ar savām grūtībām bērnu disciplinēšanā.”

 

Katrs vecāks vēlas, lai viņa bērns justos laimīgs un dzīvē veiksmīgs, tamdēļ ļoti noderīgi vecākiem apgūt jaunas zināšanas kā palīdzēt bērnam ne vien attīstīt savu intelektu un apgūt jaunas zināšanas, bet arī iemācīties izprast, paust un vadīt savas emocijas. Nodarbību vadītāja L. Kuršinska saka, ka visvairāk interesi un diskusijas vecākiem izraisīja tēmas “Bērna pozitīvā disciplinēšana”, “Noteikumi ģimenē”, “Bērna temperaments”, kā arī “Audzināšanas stili ģimenē”, jo runājot par audzināšanas stiliem tika diskutēts un analizēts ne tikai kā vecāki audzina savus bērnus, bet arī tas, kā vecāki paši reiz tika audzināti, kādu pieredzi katrs ir guvis no savām ģimenēm.

 

Saņemot nelielu atgriezenisko saiti no vecākiem, uzzinājām, ko vēl viņi labprāt uzzinātu tādā vai līdzīgā vecāku apmācību programmā. Vecākus interesē kā viņiem aizstāvēt sava bērna intereses izglītības iestādē, kā veidot sadarbību ar skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi, kā palīdzēt bērnam adaptēties pirmsskolas izglītības iestādē un, uzsākot 1. klasi, kā tuvināt bērnu attiecības, ja apvienojas ģimene, kurā katram pieaugušajam ir bērni no iepriekšējām attiecībām, kā atbalstīt bērnu vecāku šķiršanās gadījumā, kā nepazaudēt attiecības un emocionālo kontaktu ar bērniem, laikā, kad bērni nedzīvo pie viena vai otra vecāka, kā atrast kopīgas intereses ar bērnu, ja viņam patīk būt tikai ar draugiem, kā bērnam iemācīt plānot laiku, veltot uzmanību gan mācībām, gan hobijiem un citām brīvā laika nodarbēm.

 

Lai pilnvērtīgāk un labāk vecāki spētu audzināt bērnus, ir jāielūkojas arī sevī un jāsāk ar sevis izprašanu. Emociju pašregulācija ir process, kurā cilvēki regulē un kontrolē savas jūtas un jūtu izpausmes uzvedībā, to var saukt arī par emocionālo intelektu. Tas pieaugušajiem ir ļoti svarīgs, lai varētu īstenot savas ieceres un dzīvot emocionāli stabilu dzīvi. Viens no galvenajiem bērnu audzināšanas mērķiem ir uzaudzināt bērnus, kas varēs valdīt pār savām emocijām, lai veiksmīgi veidotu kontaktus, iejustos sabiedrībā un vēlāk arī spētu veiksmīgi uzaudzināt savus bērnus. Sociālais dienests informē, ka vecāku apmācību programma tiks organizēta arī turpmāk un tās preventīvais mērķis ir aptvert pēc iespējas plašāku Kuldīgas novada teritoriju.

 

Sociālais dienests arī drīzumā plāno veidot jaunu vecāku apmācību grupu un, ja arī Jums rodas vēlme iesaistīties apmācībās, droši aicinām sazināties ar sava pagasta vai pilsētas sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem, un izteikt vēlmi dalībai kādā no nākamajām grupām.

 

Teksts un foto: Vineta Brūdere-Sedliņa