SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Šī gada septembra mēnesis ir pēdējais, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.

 

Vēl septembra mēnesī vairāki bērni piedalās fizioterapeita, sporta trenera, logopēda un speciālā pedagoga nodarbībās un konsultācijās, bet vecāki – bērnu neirologa un speciālā pedagoga nodarbībās, konsultācijās.

 

Š.g. 31.augustā jau noslēdzās vairākas projekta aktivitātes:  ergoterapeita konsultācijas un nodarbības, mūzikas terapija, psihologa konsultācijas. 39 bērniem, kas iesaistīti projektā, kopā nodrošinātas 334 mūzikas terapijas nodarbības, 108 ergoterapeita nodarbības, 74 ergoterapeita konsultācijas, 140 psihologa konsultācijas. Nodarbību un konsultāciju rezultātā bērniem uzlabojusies uzmanības un valodas attīstība, atmiņa, pirkstu muskulatūras attīstība, prasme pārvaldīt ķermeni, uzlabojušās komunikācijas, savstarpējās sadarbības, koncentrēšanās spējas u.c. Ergoterapijas nodarbībās bērni apmācīti veikt ikdienas un skolas aktivitātes, ievērojot ergonomikas pamatprincipus, bet psihologa konsultācijās apguvuši spējas atpazīt savas sajūtas, emocijas, domas, atreaģēt dusmas, iepazinuši relaksācijas tehnikas, kļuvuši drošāki.

 

Noslēdzoties visām projekta nodarbībām un konsultācijām, tiks veikta projekta bērnu vecāku aptauja, lai noskaidrotu dalībnieku apmierinātību ar saņemto atbalstu un speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu biedrības “Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” sniegtos sociālos pakalpojumus.

 

Teksts: Ģimeņu atbalsta centra vadītāja

Lorita Rimaševska