Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJA BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Šī gada septembra mēnesis ir pēdējais, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.   Vēl septembra mēnesī vairāki bērni piedalās fizioterapeita, sporta trenera, logopēda un speciālā pedagoga nodarbībās un konsultācijās,Lasīt tālāk

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Vēl tikai trīs mēnešus bērniem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ ir traucētas komunikācijas, mācīšanās, mobilitātes spējas, grūtības veikt ikdienas darbības un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, būs iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.     Projektā jau aizritējuši nepilni deviņi mēnešiLasīt tālāk

VIDUSKURZEMĒ TURPINĀS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN TO ĢIMENĒM

Jau pagājuši pieci mēneši kopš bērni ar FT saņem biedrības „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” atbalstu.   Projektā tika plānots iesaistīt 37 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākus, aizbildņus no Kuldīgas,Lasīt tālāk

BIEDRĪBA KULDĪGĀ „KURZEMES LABKLĀJĪBAS UN MENTĀLĀS PILNVEIDES AĢENTŪRA” ĪSTENO PROJEKTU BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU LIKUMISKAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Kuldīgā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim biedrība „Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra” īsteno projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē” (Nr.9.2.2.3/20/A/004), kuru finansē “ Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros ne mazāk kā 37 bērniem ar funkcionāliem traucējumiemLasīt tālāk