Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

NOSLĒGUSIES DIVU NEDĒĻU ILGA NOMETNE “MANS MANTOJUMS”

  No 14. līdz 25. augustam notika Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” organizēta dienas nometne “Mans mantojums”, vadītāja – Daiga Zemke, audzinātājas – Jana Aņišina, Līna Speciusa- Andersone. Nometnē piedalījās 17 jaunieši vecumā no 11 līdz 14 gadiem. 11 jaunieši bija no ģimenēm, kurām ir trūcīgas ģimenes statuss. Ņemot vērā, ka Covid-19 laikā jaunieši palikuši noslēgtāki, dalība nometnē bija…

Continue reading

IZSTRĀDĀ SOCIĀLĀ DIENESTA PAŠNOVĒRTĒJUMA STANDARTU

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa piedalās Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Vadības kvalitātes modeļa” pilotprojektā, kura rezultāts ir izstrādāts Sociālā dienesta pašnovērtējuma standarts. Pilotprojektā, kurš ilgst no 1. maija līdz 30. novembrim, piedalās 18 sociālo dienestu vadītāji no visas Latvijas. Pilotprojekta mērķis ir izstrādāt vadības kvalitātes modeli, kas paredz…

Continue reading

SOCIĀLAIS DIENESTS ATGĀDINA PAR IESPĒJU SAŅEMT PABALSTUS SKOLĒNIEM UN STUDENTIEM

  Tuvojoties mācību gada sākumam, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” atgādina par iespēju saņemt šādus pabalstus:    Pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē Pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē piešķir bērnam, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai (līdz piecgadnieku programmas uzsākšanai), ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā…

Continue reading