Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā dienesta logo

DIENAS CENTRS UN SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS DZELDĀ

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 Kuldīgas novada pašvaldība īsteno projektu “Kurzeme visiem”, deinstitucionālizācijas pasākumu ietvaros nodrošinot dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus mērķa grupām – pilngadīgām personām ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem. Lai nodrošinātu iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā, 2023. gada…

Continue reading

Sociālā dienesta logo

AICINĀM DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR PILNGADĪGAJIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI ALSUNGĀ, GUDENIEKOS UN ĒDOLĒ

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Alsungā, Gudeniekos un Ēdolē. Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office…

Continue reading

Sociālā dienesta logo

APTAUJA PAR SNIEGTO ATBALSTU ENERGORESURSU CENU PIEAUGUMA KOMPENSĒŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀM

  Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā par sniegto atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām. Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 2022./ 2023.gada apkures sezonā ieviestajiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Aptaujas aizpildīšanas laiks ir aptuveni 5 minūtes. Aptauja ir anonīma.Aptauja pieejama šeit.   Liels paldies par sniegto viedokli!

Continue reading