Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS JURIDISKOS JAUTĀJUMOS

  Septiņās Latvijas pašvaldībās tiks īstenots pilotprojekts, sniedzot bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos Septiņās Latvijas pašvaldībās – Aucē, Madonā, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, Rīgā un Siguldā, kā arī Mālpilī – no 2.oktobra līdz 8.decembrim tiks īstenots bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojekts. Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt…

Continue reading

VĒL MĒNESI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS PROJEKTĀ

  Projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā” no 2022. gada 1. novembra līdz šim ir jau iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 27 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecāki, aizbildņi. Nepilnos 11 mēnešos projektā notikušas 300 speciālā pedagoga nodarbības, 275 Montesori pedagoga prasmju attīstošas nodarbības, 88 logopēda konsultācijas, 267 fizioterapijas nodarbības, 89…

Continue reading

VĒL MĒNESI CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SABIEDRĪBĀ BALSTĪTUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS PROJEKTĀ

  Projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā” no 2022. gada 1. novembra līdz šim ir iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Nepilnos 11 mēnešos projektā notikušas 66 sociālo prasmju un Dabas vides estētikas nodarbības speciālā pedagoga vadībā, 66 Montesori nodarbības, 190 fizioterapijas konsultācijas, 53 Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciālista konsultācijas, 96…

Continue reading

Sociālā dienesta logo

AICINĀM PIETEIKTIES ATBALSTA GRUPAI PERSONĀM AR VEĢETATĪVO DISTONIJU

   “Es Tevi saprotu. Tu nemirsi – viss ir tikai galvā” – tipisks teiciens no tiem, kuriem veģetatīvās distonijas nav. It kā apkārtējie Tevi saprot, bet Tevi nepārņem sajūta, ka tas ir pilnīgi un patiesi. Tev ir neērti dalīties ar tuviniekiem par savām sajūtām, jo tās regulāri atkārtojas. Savā iekšienē Tu jūties viens…. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, daži no priekšnosacījumiem…

Continue reading

Sociālā dienesta logo

AICINĀM DARBĀ DIENAS APRŪPES CENTRA VADĪTĀJU UZ NENOTEIKTU LAIKU

    Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā Dienas aprūpes centra vadītāju uz nenoteiktu laiku   Prasības: augstākā izglītība sociālajā darbā, speciālajā pedagoģijā vai vadību zinībās; vismaz divu gadu pieredze sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem; vismaz divu gadu pieredze vadītāja amatā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;…

Continue reading

AICINĀM PIETEIKTIES VECĀKUS, KURI AUDZINA BĒRNUS VECUMĀ NO DZIMŠANAS LĪDZ 2 GADU VECUMAM!

  ”Sargeņģelis” – atbalsta grupa jaunajiem vecākiem! “Sargeņģeļa” programmu un  nodarbību saturu ir izstrādājis centrs “Dardedze”. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem. Kopā rotaļāsimies un, atbalstot viens…

Continue reading

APTAUJA PAR ATBALSTA GRUPU SENIORU TUVINIEKIEM UN APRŪPĒTĀJIEM

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālā dienests” plāno organizēt atbalsta grupas nodarbības “Senioru tuviniekiem un aprūpētājiem”, lai tiktos ar sociālās aprūpes speciālistiem un  darbojoties kopā, katrs dalītos savā aprūpes pieredzē, gūtu jaunu pieredzi, saņemtu noderīgu informāciju sociālajā aprūpē, gūtu stiprinošu un emocionālu atbalstu, lai pārvarētu grūtības. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli un vēlmi piedalīties atbalsta grupas “Senioru tuviniekiem un…

Continue reading

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

Continue reading

GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM

  Īstais brīdis teikt “Paldies!” un pieteikt labo darbu darītājus konkursā “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau devīto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ieguldījumu, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. To iespējams paveikt līdz 2. oktobrim. Konkursa balvu…

Continue reading