Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

AICINĀM PIETEIKTIES VECĀKUS, KURI AUDZINA BĒRNUS VECUMĀ NO DZIMŠANAS LĪDZ 2 GADU VECUMAM!

  ”Sargeņģelis” – atbalsta grupa jaunajiem vecākiem! “Sargeņģeļa” programmu un  nodarbību saturu ir izstrādājis centrs “Dardedze”. Nodarbībās vecāki darbojas kopā ar saviem bērniem, un paralēli tiek pārrunātas dažādas aktuālas tēmas – par bērna attīstību konkrētā vecumposmā, par aprūpi, par drošu piesaisti, par barošanu, zobu nākšanu, par midzināšanas paņēmieniem, bērna drošību, podiņmācību, higiēnu un citiem tematiem. Kopā rotaļāsimies un, atbalstot viens…

Continue reading