Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā dienesta logo

AICINĀM DARBĀ DIENAS APRŪPES CENTRA VADĪTĀJU UZ NENOTEIKTU LAIKU

    Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina darbā Dienas aprūpes centra vadītāju uz nenoteiktu laiku   Prasības: augstākā izglītība sociālajā darbā, speciālajā pedagoģijā vai vadību zinībās; vismaz divu gadu pieredze sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem; vismaz divu gadu pieredze vadītāja amatā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;…

Continue reading