Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU NĪKRĀCĒ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

Continue reading

BIEDRĪBA “MINI SD” AICINA UZ PAPILDPASĀKUMU SKRUNDĀ

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.  

Continue reading

Sociālā dienesta logo

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “SOCIĀLAIS DIENESTS” UZ NENOTEIKTU LAIKU AICINA DARBĀ SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU DARBAM KULDĪGAS NOVADĀ

  Galvenie darba pienākumi: informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem; organizēt sociālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem; novērtēt mājsaimniecības sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus; datu un informācijas apstrāde programmā SOPA. Prasības pretendentam: iegūta augstākā izglītība.…

Continue reading

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS IZSLUDINA IESPĒJU ĢIMENĒM PIETEIKTIES DIVĀM BEZMAKSAS INTEGRATĪVAJĀM NOMETNĒM SKOLĒNU RUDENS BRĪVLAIKĀ

  Šajā rudenī – skolēnu rudens brīvlaikā – Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai divās bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē divas aizraujošas trīs dienu (divu diennakšu) integratīvās rudens nometnes: 21.- 23. oktobrī…

Continue reading

IESPĒJA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI UZLABOT PIEKĻŪSTAMĪBU SAVĀ DZĪVESVIETĀ

  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Kuldīgas novadā deklarētās personas vecumā no 18 līdz 63 gadiem ar I vai II invaliditātes grupu…

Continue reading

SOCIĀLO PRASMJU NODARBĪBAS SIEVIETĒM

  Sveikas rudenī! Kuldīgas novadā dzīvo pašaizliedzīgas, radošas, drosmīgas Latvijas sievietes. Mēs pamanām, novērtējam un ļoti lepojamies ar Jums. Lauku darbi apdarīti un tuvojas rudens tumšie vakari! Ko darīt? Lai tikai kāds pasaka, ka Latvijā “nekas nenotiek”! Pie mums notiek! Ja ir vēlēšanās ārpus mājām kaut ko jaunu iemācīties, satikt citus radošus cilvēkus un interesanti pavadīt laiku, tad ar 2023.…

Continue reading