Arhīvi

tagad pārlūkojot pēc autora

 

PERSONAS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ AKTĪVI IZMANTO IESPĒJU SAŅEMT DAŽĀDUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība kopš 2016. gada ir iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā “Kurzeme visiem”, kas sniedz iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam saņemt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sniegto informāciju Kuldīgas novadā šī gadaLasīt tālāk

PAPILDINA ZINĀŠANAS KOMUNIKĀCIJAI AR UN PAR PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Šī gada 29.septembrī Rīgā, “RB Cafe”  – īpašā vietā īpašiem cilvēkiem –  notika seminārs  Kurzemes plānošanas reģiona  un pašvaldību pārstāvjiem par komunikāciju ar un par personām ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT.  Seminārā tika ne tikai labāk iepazīti cilvēki ar GRT, bet arī papildinātas iemaņas komunikācijas veidošanā par cilvēkiem arLasīt tālāk

LŪDZAM SOCIĀLAJAM DIENESTAM ADRESĒTUS IESNIEGUMUS IESŪTĪT ELEKTRONISKI

Kuldīgas novada sociālais dienests, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un šī brīža situāciju Kuldīgā un novadā, lūdz sociālā dienesta klientus saziņai ar sociālajiem darbiniekiem izmantot attālinātās kontaktēšanas formas (telefoniski,  e-pastā un citus populāras un klientam pieejamas elektroniskās saziņas vietnes).   Atgādinām, ka IESNIEGUMUS var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot unLasīt tālāk

KULDĪGĀ IZVEIDOTS COVID-19 INFO TĀLRUNIS 27020731

No 28. septembra Kuldīgas sociālais dienests izveidojis informatīvo tālruni – 27020731, uz kuru zvanot, iedzīvotāji varēs saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar pašvaldības sociālo palīdzību, pakalpojumiem, ieteikumus kā rīkoties kādās noteiktās situācijās, kur vērsties pēc palīdzības, ja sociālais dienests šādu palīdzību nevar piedāvāt. Iedzīvotāji uz mobilā tālruņa Nr.Lasīt tālāk

COVID-19 PAZIŅOJUMS!

Kuldīgas novadā konstatēti Covid-19 inficēšanās gadījumi, līdz ar to slimība atgriezusies mūsu novadā, taču situācija tiek kontrolēta, pašvaldībā apliecināja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).   Atgādinām, ka iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv . Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumusLasīt tālāk

ARĪ KULDĪGĀ PUSAUDŽU VECĀKIEM IR IESPĒJA PILNVEIDOT ZINĀŠANAS SAVU JAUNIEŠU AUDZINĀŠANĀ

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kasLasīt tālāk

VALSTS APMAKSĀTĀ SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA NO ATKARĪBĀM CIETUŠAJIEM

Mēs kļūdāmies, ja domājam, ka atkarība ir vienkārši rakstura vājums un izlaidība. Atkarība ir slimība. Kad tā kādu pārņem savā varā, cilvēks zaudē kontroli pār to, ko dara, lieto vai izmanto. Tas brīdis, kad atkarība sasniedz robežu un sāk kļūt kaitīga gan pašam atkarīgajam, gan citiem, piemēram, ģimenei, var pienāktLasīt tālāk

GUDENIEKU PAGASTĀ TIEK ORGANIZĒTA PUSAUDŽU VECĀKU APMĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kasLasīt tālāk

ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNO MĀCĪBU GADU

Ir sācies jaunais skolas gads un sociālais dienests informē, ka ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, un tos var saņemtLasīt tālāk

USMĀ PĀRRUNĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” AKTUALITĀTES UN INFRASTRUKTŪRAS TAPŠANU SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI KURZEMES REĢIONĀ

Šī gada 5.augustā Ventspils novada Usmā tikās projekta “Kurzeme visiem” Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un to sociālo dienestu darbinieki, kā arī valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji. Tikšanās laika tika pārrunātas projekta aktualitātes un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gaita pašvaldībās.   Tikšanos atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja SandraLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 8

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 8:Lasīt tālāk

KABILĒ UN VĀRMĒ NOSLĒGUSIES PUSAUDŽU VECĀKU MĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

17.jūlijā Kuldīgas novada, Vārmes pagastā veiksmīgi noslēgušās vecāku apmācības par pusaudžu audzināšanu. Apmācību programmu kopumā “absolvēja” 10 vecāki un tās ietvaros tika izzināts un diskutēts par tādām tēmām kā pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība, savstarpējās attiecības un komunikācija, veselīgs dzīvesveids, pusaudža seksualitāte, sociālās prasmes un emociju pašregulācija, kāLasīt tālāk

AICINĀM ĢIMENES PIETEIKTIES NOMETNEI “BEZ AIZSPRIEDUMIEM”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas integrējošai nometnei “Bez aizspriedumiem”. Saliedēsimies, pavadīsim 5 aizraujošas un izglītojošas dienas no  9.  līdz 13. augustam viesu namā “Kurzemes rezidence” Reņģēs, Strazdes pagastā, Talsu  novadā un iegūsim jaunus draugus!   NometnēLasīt tālāk

SPECIĀLISTI KONSULTĒS PAGASTU IEDZĪVOTĀJUS

Lai uzticētu savas, savas ģimenes, pusaudžu uzvedības vai partneru attiecību, pārciestas vardarbības vai atkarību problēmas otram cilvēkam, ir vajadzīga liela drosme, uzticēšanās un uzdrošināšanās. Tādēļ nereti mēs nemeklējam atbalstu un palīdzību, mēs esam dažādi! Šādos gadījumos jāsper pirmais solis, kas nozīmē atzīt, ka man ir dzīves grūtības un ka pasaulēLasīt tālāk

NU SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTI VAR BRĪVI PIEKĻŪT DATORAM, LAI IZDRUKĀTU NEPIECIEŠAMOS DOKUMENTUS

Lai Kuldīgas sociālais dienests un tā pakalpojumi kļūtu vēl pieejamāki klientiem, tad Dzirnavu ielā 9, klientu uzgaidāmajā zālē nu ir pieejams dators, lai klienti sev ērtā veidā varētu izdrukāt nepieciešamos dokumentus vai banku kontu pārskatus, kuri paredzēti iesniegšanai sociālās palīdzības (trūcīga vai maznodrošināta statusa, jeb arī pabalstu pieprasīšanai).   NebaidiesLasīt tālāk

No 1. JŪLIJA KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLO DIENESTU VADA SARMĪTE SEGLIŅA

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” no 1. jūlija vada Sarmīte Segliņa – tā 25. jūnija Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.   S.Segliņai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iestādes un uzņēmuma vadībā, kā arī Liepājas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā. Tāpat viņa pilnveidojusiLasīt tālāk