Arhīvi

tagad pārlūkojot pēc autora

 

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 8

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 8:Lasīt tālāk

KABILĒ UN VĀRMĒ NOSLĒGUSIES PUSAUDŽU VECĀKU MĀCĪBU GRUPA “CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”

17.jūlijā Kuldīgas novada, Vārmes pagastā veiksmīgi noslēgušās vecāku apmācības par pusaudžu audzināšanu. Apmācību programmu kopumā “absolvēja” 10 vecāki un tās ietvaros tika izzināts un diskutēts par tādām tēmām kā pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība, savstarpējās attiecības un komunikācija, veselīgs dzīvesveids, pusaudža seksualitāte, sociālās prasmes un emociju pašregulācija, kāLasīt tālāk

AICINĀM ĢIMENES PIETEIKTIES NOMETNEI “BEZ AIZSPRIEDUMIEM”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas integrējošai nometnei “Bez aizspriedumiem”. Saliedēsimies, pavadīsim 5 aizraujošas un izglītojošas dienas no  9.  līdz 13. augustam viesu namā “Kurzemes rezidence” Reņģēs, Strazdes pagastā, Talsu  novadā un iegūsim jaunus draugus!   NometnēLasīt tālāk

SPECIĀLISTI KONSULTĒS PAGASTU IEDZĪVOTĀJUS

Lai uzticētu savas, savas ģimenes, pusaudžu uzvedības vai partneru attiecību, pārciestas vardarbības vai atkarību problēmas otram cilvēkam, ir vajadzīga liela drosme, uzticēšanās un uzdrošināšanās. Tādēļ nereti mēs nemeklējam atbalstu un palīdzību, mēs esam dažādi! Šādos gadījumos jāsper pirmais solis, kas nozīmē atzīt, ka man ir dzīves grūtības un ka pasaulēLasīt tālāk

NU SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTI VAR BRĪVI PIEKĻŪT DATORAM, LAI IZDRUKĀTU NEPIECIEŠAMOS DOKUMENTUS

Lai Kuldīgas sociālais dienests un tā pakalpojumi kļūtu vēl pieejamāki klientiem, tad Dzirnavu ielā 9, klientu uzgaidāmajā zālē nu ir pieejams dators, lai klienti sev ērtā veidā varētu izdrukāt nepieciešamos dokumentus vai banku kontu pārskatus, kuri paredzēti iesniegšanai sociālās palīdzības (trūcīga vai maznodrošināta statusa, jeb arī pabalstu pieprasīšanai).   NebaidiesLasīt tālāk

No 1. JŪLIJA KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLO DIENESTU VADA SARMĪTE SEGLIŅA

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” no 1. jūlija vada Sarmīte Segliņa – tā 25. jūnija Domes sēdē lēma Kuldīgas novada Domes deputāti.   S.Segliņai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iestādes un uzņēmuma vadībā, kā arī Liepājas Universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā. Tāpat viņa pilnveidojusiLasīt tālāk

KURZEMĒ AUG BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VECĀKU PIEPRASĪJUMS PĒC ATBALSTA UN PAŠVALDĪBU IESPĒJAS TĀ NODROŠINĀŠANAI

Pēdējo 3 gadu laikā audzis gan pašvaldību nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apmērs Kurzemē dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT un viņu vecākiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta šo pakalpojumu saņemšanā, liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija. 2019.gada beigās gan projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, gan pašu pašvaldībuLasīt tālāk

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS PĒC ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS BEIGĀM

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbinieki atsāk klientu pieņemšanu klātienē pirmdienās un ceturtdienās, organizējot tās tikai pēc iepriekšēja pieraksta.   Klientus lūdzam stingri ievērot noteiktos laikus un piesardzības pasākumus, kā arī valdības noteiktās fiziskās distancēšanās prasības.   Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumus atstāt pastaLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR.7

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr.7: VisiLasīt tālāk

LABDARĪBAS ORGANIZĀCIJA “PĒC UGUNSGRĒKA” SNIEDZ ATBALSTU NELAIMĒ

Labdarības fonda “Pēc ugunsgrēka” galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Labdarības fonds “Pēc ugunsgrēka” apvieno to cilvēku pūles, kuri nav vienaldzīgi pret grūtā situācijā nokļuvušiem līdzcilvēkiem.   Ziedojumu vākšanā organizācija iesaistās, ja īpašums nav bijis apdrošināts!   Organizācija piedāvā palīdzību ar mantām, drēbēm,Lasīt tālāk

SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU

Dažādas grupu aktivitātes, ko organizē sociālais dienests, ir viena no sociālā darba metodēm.  Sociālais dienests piedāvā sociālā atbalsta grupas, organizē sociālo prasmju darbnīcas, apmāca vecākus bērnu emocionālajā audzināšanā, kā arī noteiktām klientu grupām palīdz mainīt ierasto negatīvo uzvedības modeli. Šī metode tiek izmantota paralēli klienta individuālajai konsultēšanai. Sociālie darbinieki grupuLasīt tālāk

AUG SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS KURZEMĒ

Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks –  ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums.   “Deinstitucionalizācijas processLasīt tālāk

PAR ASISTENTU ATSKAITI APRĪLĪ

Kuldīgas novada sociālais dienests informē, ka asistenta atskaites par 2020. gada aprīli NAV jāiesniedz! Asistentiem par sniegtajiem pakalpojumiem tiks aprēķināta vidējā alga ņemot vērā iepriekšējos 3 mēnešus.   → Asistents sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas funkcionēšanas ierobežojumiem aktivitātēm ārpus mājas, kad invaliditātes dēļ cilvēks to nevar patstāvīgi.Lasīt tālāk

KULDĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONSULTATĪVAIS ATBALSTS (ATTĀLINĀTI)

Lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu saviem iedzīvotājiem, Kuldīgas novada sociālais dienests radījis iespēju saņemt attālinātās konsultācijas un atbalstu šādām mērķgrupām: 1. vecākiem, kuri audzina bērnus no 0-11 gadu vecumam; 2. pusaudžu vecākiem; 3. atkarīgām un līdzatkarīgām personām; 4. vardarbību piedzīvojušām personām. 📞 Zvani, jo mēs vēlamies Tev palīdzēt!

KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ ATTĀLINĀTO ATBALSTU VARDARBĪBAS RISKA MAZINĀŠANAI

Liela daļa gadījumu, kad ģimenē notikusi vardarbība, paliek noklusēti. Lielā mērā tas saistīts ar Latvijā izplatīto priekšstatu par vardarbību kā pieļaujamu normu, turklāt nereti cilvēki neatpazīst vardarbību un uzskata to par pieņemamu komunikācijas formu.   Sociālā dienesta sociālā darbiniece Daiga Zemke  uzklausīs Jūsu stāstu, palīdzēs rast atbildes un sniegs noderīguLasīt tālāk

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN STEREOTIPI PAR CILVĒKIEM AR GRT: MĪTS NR. 6

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.   Mīts Nr. 6:Lasīt tālāk