Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

PAR SABIEDRĪBĀ BALSTĪTIEM SOCIĀLIEM PAKALPOJUMIEM PERSONĀM AR GRT KULDĪGAS NOVADĀ

  Vēl nepilnus piecus mēnešus 11 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projektā “Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT Kuldīgas novadā”. Līdz š. g. 31. oktobrim projektā strādās sociālais darbinieks, speciālais pedagogs, Montesori speciālists, psihoterapeits un jurists, līdz ar to vēl piecus mēnešus būs iespējams piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, saņemt…

Continue reading

VĒL NEPILNUS PIECUS MĒNEŠUS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IESPĒJAMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

  Vēl nepilnus piecus mēnešus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, aizbildņiem ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Kuldīgas novadā”, lai uzlabotu bērnu prasmes, sociālo situāciju un dzīves kvalitāti kopumā. Līdz š. g. 31. oktobrim bērniem ir iespēja piedalīties speciālā pedagoga un Montesori pedagoga prasmju attīstošās nodarbībās, fizioterapijas…

Continue reading