Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Sociālā dienesta logo

AICINĀM DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR PILNGADĪGAJIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI SKRUNDAS PILSĒTĀ

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgajiem un personām ar invaliditāti Skrundas pilsētā. Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar MS Office programmām; patstāvīgi spēt…

Continue reading

Sociālā dienesta logo

GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA, TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMA SLIEKŠŅI KULDĪGAS NOVADĀ

  No šā gada 1. jūlija stājas spēkā jaunie maksimālo ienākumu sliekšņu apmēri, kas attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem un sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem. Iedzīvotāju materiālo situāciju ir ietekmējuši valsts atbalsta mehānismi: paaugstināta minimālā alga, indeksētas vecuma pensijas. Bet, ņemot vērā preču un pakalpojumu sadārdzinājumu, nemainot ienākumu slieksni, netiktu saglabāta…

Continue reading