Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

BIEDRĪBA “MINI SD” 17. DECEMBRĪ ORGANIZĒS PROJEKTA PAPILDPASĀKUMU

    Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu.  “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.   Šī gada 17. decembrī, plkst. 15:00, “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts…

Continue reading

KAS VAR SAŅEMT “PAĒDUŠAI LATVIJAI” PĀRTIKAS BANKAS PAKAS?

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Latvijā organizē pārtikas bankas projektu “Paēdušai Latvijai” un atgādina, ka Ziemassvētki jau pavisam tuvu! Lai izvairītos no pirmssvētku stresa, “Paēdušai Latvijai” aicina laicīgi pieteikties atbalstam pārtikas pakas saņemšanai: aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/D1tYT4FZKZP6B6hJ8 sazinoties ar sev tuvāko izdales punktu http://paedusailatvijai.lv/kontakti Kuldīgas novadā “Paēdušai Latvijai” projektu koordinē “Mamma mammai fonds”, Ventspils ielā 15,  tel. 27733950, e-pasts: mammufonds@inbox.lv Atgādinām,…

Continue reading

VECĀKI PATEICĪGI PAR JAUNIEGŪTAJĀM ZINĀŠANĀM BĒRNU AUDZINĀŠANĀ

      2021. gada oktobrī noslēdzās Sociālā dienesta organizētās vecāku apmācību grupas “Sarunas par bērnu audzināšanu”, kuras pēc ilgāka laika perioda šovasar atkal atsākās. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs tomēr atšķīrās no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām.   Vecāku mācību programmu Sociālajā dienestā pirmo reizi…

Continue reading

NO ŠĪ GADA 1. OKTOBRA – PALIELINĀTS BRĪVPUSDIENU SAŅĒMĒJU LOKS

No 2021. gada oktobra palielināts to bērnu un jauniešu skaits, kuri var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka pabalstu var saņemt par pusdienām tie bērni, kuri apmeklē Kuldīgas novada Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Nosacījums…

SKAIDROJUMS PAR VAKCINĒŠANAS NOSACĪJUMIEM ASISTENTA, PAVADOŅA UN APRŪPES PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN SAŅĒMĒJIEM

Šodien, 28. oktobrī Labklājības ministrija ir izdevusi skaidrojumu par vakcinēšanas nosacījumiem ASISTENTA, PAVADOŅA un ES finansētā APRŪPES pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem https://www.lm.gov.lv/lv/socialajiem-dienestiem Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi. Skaidrojums attiecas uz personām, kuras saņem vai sniedz valsts finansētu…

Continue reading