Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

BIEDRĪBA “MINI SD” 10. FEBRUĀRĪ RĪKOS PAPILDPASĀKUMU

  Biedrība “Mini SD” darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību, iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanu. “Mini SD” realizējis jau neskaitāmas aktivitātes, kur iesaistīti vietējie Skrundas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji.      

Continue reading

BĒRNU SLIMNĪCA SNIEDZ ILGSTOŠU EMOCIONĀLU, SOCIĀLU UN GARĪGU ATBALSTU BĒRNIEM AR SMAGĀM SLIMĪBĀM UN VIŅU ĢIMENĒM

  Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespējas līdz 2027. gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti. Tagad bērniem ar smagām slimībām vai funkcionāliem traucējumiem,…

Continue reading

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM IR PIEEJAMAS BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

  Laika posmā no 2023. gada janvāra līdz decembrim Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, zvanot uz biedrības Skalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 divas reizes mēnesī, iepriekš izziņotos datumos. Šobrīd ir zināmas konsultāciju dienas janvārī un februārī – 20.01., 31.02., 10.02., 24.02. Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas zvanot 116006 no plkst.16.00 – 20.00. Par citām akcijas dienām varēs uzzināt…

Continue reading

PAAUGSTINĀTS IENĀKUMU SLIEKSNIS MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM EIROPAS ATBALSTA FONDA VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM ATBALSTA

  No 2023. gada 1. janvāra paaugstināts ienākumu slieksnis maznodrošinātām mājsaimniecībām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta (turpmāk – pārtikas un higiēnas pakas) saņemšanai. Pārtikas un higiēnas pakas ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst: trūcīgas mājsaimniecības statusam; krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam; maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro (iepriekš 327 euro) pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro (iepriekš…

Continue reading

PAR IZMAIŅĀM AA SAPULČU NORISES VIETĀ

  No 2023. gada 10. janvāra Anonīmo alkoholiķu (AA) sapulces notiks Kuldīgas Annas baznīcas draudzes mājā Dzirnavu ielā 12. Tikšanās notiek katru otrdienu no plkst. 18.30. Katra mēneša pēdējā otrdienā notiek atklātā AA sapulce. Aicināti visi interesenti. Informācija: Normunds, tel. 28620882

Continue reading

IZSLUDINĀTA IEDZĪVOTĀJU BALSOŠANA KONKURSĀ “GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ 2022”

  Labklājības ministrija ik gadu izsludina konkursu ar mērķi apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt…

Continue reading