Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

AICINĀM DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR PILNGADĪGAJIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI ALSUNGĀ, GUDENIEKOS, ĒDOLĒ UN ĪVANDĒ

  Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām un personām ar invaliditāti Alsungā, Gudeniekos, Ēdolē un Īvandē.   Prasības: 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, vai arī studijas sociālajā darbā; izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu; izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām; iemaņas darbā ar…

Continue reading

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠAMA PAR EIROPAS ATBALSTA FONU VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

  Aicinām līdz 2024. gada 8. maijam piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai izvērtētu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām efektivitāti un lietderību, sasniegto rezultātu ilgtspēju. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, tie tiks publicēti EK mājaslapā, sniedzot iespēju iepazīt rezultātus arī  dalībvalstu līmenī.   Aptauja pieejama   šeit. 

Continue reading