Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

DZELDĀ PĀRRUNĀ PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM” PAVEIKTO UN APLŪKO JAUNIZVEIDOTOS GRUPU DZĪVOKĻUS CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

  2023. gada 24.maijā uz vienu no pēdējām tikšanās reizēm pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona projekta komanda, pārstāvji no Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu pašvaldībām, Liepājas un Ventspils valstspilsētām, kā arī no Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un tā filiālēm. Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura…

Continue reading