Patversmes pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

Pakalpojums tiek nodrošināts ar mērķi sniegt īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez pastāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

Pilngadīgas personas bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijās nonākušās personas

 

Pakalpojums ietver:

personas pamatvajadzību nodrošināšanu, personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu un gadījuma risināšanu uz laiku līdz 3 mēnešiem

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.personas iesniegums.

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

  • bez noteiktas dzīves vietas;
  • kuras bez pajumtes ir palikušas stihiskas nelaimes dēļ

 


Pakalpojumu piešķir personām, kuras ir rakstiski apņēmušās iesaistīties situācijas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus un pakalpojuma saņemšanas vietā ievērot iekšējās kārtības noteikumus.


KONTAKTPERSONA:

Sociālā darbiniece
Daiga Zemke,
27020736, daiga.zemke@kuldiga.lv

 

Pakalpojums tiek nodrošināts Evaņģēlisko kristiešu draudzes “Zilais krusts” Kabiles filiālē