Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģimenes) socializēšanos un integrāciju sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

Personas, kurām sadzīves apstākļu vai nepietiekamo sociālo prasmju dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

 

Pakalpojums ietver:

•dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā;
•veļas automāta izmantošanu 2 reizes mēnesī.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.personas iesniegums.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

personām (ģimenēm), kurām, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu sadzīves apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Madara Baranovska,
Tālr. 63350605; mob. 20293014,
madara.baranovska@kuldiga.lv

 

 


PAKALPOJUMS TIEK NODROŠINĀTS SADARBĪBĀ AR:

 

Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komiteju, kontaktpersona Tatjana Kulbare (63322780)

 

Kuldīgas Apvienoto metodisko baznīcu, kontaktpersona Anitra Dieziņa (25902888), Kuldīgā, Policijas ielā 8.  →→→