Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

 

Pakalpojuma mērķa grupa:

personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras bez citu palīdzības nespēj nokļūt uz darba vietu, izglītības iestādi, apmeklēt iestādes un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs

 

Pakalpojums ietver:

asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:
•nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
• apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
•iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.Personas iesniegums
2.DEAK atzinums par asistenta nepieciešamību
3.izziņas/dokumenti/apliecinājumi par nepieciešamību apmeklēt sociālās aktivitātes

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Madara Baranovska,
Tālr. 63350605; mob. 20293014,
madara.baranovska@kuldiga.lv