KONTAKTI

AĢENTŪRAS DARBINIEKU KONTAKTI

SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTINFORMĀCIJA

Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301

Kontakttālrunis – 63350107

fakss – 63350108

soc.dienests@kuldiga.lv

www.socialais.kuldiga.lv

  Facebook @socdienestskuldiga


REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”

Reģ.nr. 90001947311

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301

Konta nr. LV19UNLA0050006296682


KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI

laiki

Klientu pieņemšana sociālās palīdzības nodaļā tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!!!

Lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas rindā, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir iespējams telefoniski vai pa e-pastu iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, lai pieteiktu sociālās palīdzības kārtošanu Jums vēlamā laikā.

Informācijas tālrunis klientiem: 63350107  

e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv

 


AĢENTŪRAS DARBINIEKU

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

                                                                                                                                                            

Direktore

Maruta Jautaiķe

Tel.: 63350604, 27020732

e-pasts: maruta.jautaike@kuldiga.lv


Direktores vietniece

Anda Šlakorciņa

Tel.: 63350603, 27020731

e-pasts: andas@kuldiga.lv


Vecākā lietvede

Daiga Šica

Tel.: 63350107, 27020745

e-pasts: daiga.sica@kuldiga.lv


       Lietvede                      (BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMĀ) !!!

       Dace Smirnova

       Tel.: 63350174, 27020749

       e-pasts: dace.smirnova@kuldiga.lv


Lietvede

       Kristiāna Demčenko

Tel.: 63350107, 27020749

e-pasts: kristiana.demcenko@kuldiga.lv


Datu ievades operators

Anete Orniņa

Tel.: 63320213, 20293012

e-pasts: anete.ornina@kuldiga.lv


Vecākā grāmatvede

Sarmīte Segliņa

Tel.: 63350106, 27020743

 e-pasts: sarmite.seglina@kuldiga.lv


      Grāmatvede

       Velta Svaža

       Tel.: 63350175, 27864134

       e-pasts: velta.svaza@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja 

Madara Brūkle

Tel.: 63320213, 27020751

e-pasts: madara.brukle@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Vineta Brūdere – Sedliņa

Tel.: 63350600, 27020742

e-pasts: vineta.brudere@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece             

Daiga Ezerniece

Tel.: 63350600, 20293013

e-pasts: daiga.ezerniece@kuldiga.lv


Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbiniece   (BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMĀ) !!!

Anda Fabriciusa

Tel.: 63350600, 22337025

e-pasts: anda.terpa@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar pieaugušajiem/sociālā darbiniece

Daiga Zemke

Tel.: 63320217, 27020736

 e-pasts: daiga.zemke@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar senioriem/sociālā darbiniece

Inese Jaunzeme

Tel.: 63350602, 27020734

e-pasts: inese.jaunzeme@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ineta Enģele

Tel.: 63350605, 27020733

e-pasts: ineta.engele@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Ieva Rancāne

Tel.:  63350602, 27020746

e-pasts: ieva.rancane@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem/sociālā darbiniece

Madara Baranovska

Tel.:  63350605, 20293014

e-pasts: madara.baranovska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Lorita Rimaševska

Tel.: 63350601, 27020735

e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv


Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem/sociālā darbiniece   

Kristīne Ivanovska

Tel.: 63350601, 27020738

e-pasts: kristine.ivanovska@kuldiga.lv


Atbalsts ģimenēm un bērniem/nodarbību vadītāja    

Inga Mālniece

Tel.: 28325904

e-pasts: ingamalniece@inbox.lv


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Skaidrīte Šēniņa

Tel.: 27020748


Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti/ nodarbību vadītāja

(Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti)

Vita Treilone

e-pasts: vitatreilone@inbox.lv


 „SOCIĀLĀ ATBALSTA – RESURSU CENTRS”

Liepājas iela 37, Kuldīga

 

     „Sociālā atbalsta – resursu centrs” vadītāja/sociālā darbiniece

Agnese Inapša

Tel.: 63323427, 27020739

e-pasts: agnese.inapsa@kuldiga.lv


Sociālā darbiniece

Lelde Rozevska

Tel.: 63323427, 27021901

e-pasts: lelde.rozevska@kuldiga.lv


PAGASTU SOCIĀLO DARBINIEKU

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

 

ĒDOLES PAGASTS

Ēdoles pagasta pārvalde  

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3310    

Sociālā darbiniece Ligita Bergmane     

Kontakti: tel.: 63345331; 22013423;  e-pasts: ligita.bergmane@kuldiga.lv                                      

Pieņemšanas laiki:                                                                           

Pirmdienās:  8:00-12:00; 13:00-17:30

Ceturtdienās:  8:00-12:00; 13:00-15:00


ĪVANDES PAGASTS  

Ivande

„Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3313

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Liene Benefelde

Kontakti: tel.: 63343117, 29335412; e-pasts: liene.benefelde@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki: 

Ceturtdienās:  8:00-12:30; 13:00-16:30

———————————————————————————–

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Agnese Zīlīte

Kontakti: tel.: 63343117; 27844910; e-pasts: agnese.zilite@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-12:30; 13:00-17:30


GUDENIEKU PAGASTS

Gudenieki

„Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3312

Sociālā darbiniece Jolanta Dombrovska

Kontakti: tel.: 63352370, 27885233; e-pasts: jolanta.dombrovska@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:30

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:30


KABILES PAGASTS

Kabile

„Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3314

Sociālā darbiniece Aivija Blinde

Kontakti: tel.: 29404212; e-pasts: aivija.blinde@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:30-12:00; 13:00-17:00

Ceturtdienās:  8:30-12:00; 13:00-16:00


KURMĀLES PAGASTS (Vilgāle)

Kurmale

„Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3332

Sociālā darbiniece Agrita Svilpe

Kontakti: tel.:63361183; 29553069; e-pasts: agrita.svilpe@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-17:30

Ceturtdienās:  8:00-16:30


KURMĀLES PAGASTS (Priedaine)

priedaine

“Bangas” – 2, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3332

Sociālā darbiniece Gunta Alkšņuzara

Kontakti: tel.:63324087; 26349549; e-pasts: gunta.alksnuzara@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-17:30

Ceturtdienās:  8:00-16:30


LAIDU PAGASTS

Laidi

„Pagastmāja”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3317

Sociālā darbiniece Daiga Korpfa

Kontakti: tel.: 63354428; 26620677; e-pasts: daiga.korpfa@kuldiga.lv

       Pieņemšana Laidos:

Pirmdienās:  9:00-12:00; 13:00-16:00

       Pieņemšana Sermītē:

Ceturtdienās:  9:00-11:30


PADURES PAGASTS

Padure

„Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3321

Sociālā darbiniece (sociālie pakalpojumi) Liene Benefelde

Kontakti: tel.: 63348149; 27855904; e-pasts: liene.benefelde@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-12:30; 13:00-17:30

        ———————————————————————————–

Sociālās palīdzības organizatore (sociālā palīdzība) Agnese Zīlīte

Kontakti: tel.: 63348149; 27844910; e-pasts: agnese.zilite@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās:  8:00 – 12:30; 13:00 – 16:30


PELČU PAGASTS

Pelci

„Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3322

Sociālā darbiniece Vija Leimane

Kontakti: tel.: 63326226; 27810191; e-pasts: vija.leimane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  9:00-12:30; 13:00-17:30

Ceturtdienās:  9:00-12:30; 13:00-16:30


RENDAS PAGASTS

renda_2016_r

„Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3319

Sociālā darbiniece Tamāra Nolmane

Kontakti: tel.: 28632702; e-pasts: tamara.nolmane@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-12:30; 13:00-17:30

Ceturtdienās:  8:00-12:30; 13:00-16:30


RUMBAS PAGASTS

Rumba

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3301

Sociālā darbiniece Elita Erba

Kontakti: tel.: 63322322; 28626145; e-pasts: elita.erba@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-12:30; 13:00-17:30

Ceturtdienās:  8:00-12:30; 13:00-16:30


TURLAVAS PAGASTS

Turlava

Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3329

Sociālā darbiniece Dina Šimpermane

Kontakti: tel.: 63372368,  28368352; e-pasts: dina.simpermane@kuldiga.lv

     Pieņemšana Turlavas pagasta pārvaldē:

Pirmdienās:  8:00-13:00; 13:30-17:30

Otrdienās:  9:00-13:00; 13:30-16:30

     Pieņemšana Ķikuru bibliotēkā:

Otrdienās: 10:00-12:00


SNĒPELES PAGASTS

Snepele

„Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3328

Sociālā darbiniece Ārija Brūdere

Kontakti: tel.: 63354268, 27843923; e-pasts: arija.brudere@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-12:30; 13:00-17:30

Ceturtdienās:  8:00-12:30; 13:00-16:30


VĀRMES PAGASTS

varmes_pagasta_parvalde_05

„Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3333

Sociālā darba speciāliste Rita Dravniece

Kontakti: tel.: 63322275, 27800188; e-pasts: rita.dravniece@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās:  8:00-12:00

Ceturtdienās:  8:00-12:00


Informāciju apkopoja: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: www.kuldiga.lv