VAIRS NEPĀRTRAUKS ĪPAŠAS KOPŠANAS PABALSTA IZMAKSU

No 1. jūlija vairs netiks pārtraukta īpašas kopšanas pabalsta izmaksa personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros, izņemot gadījumus, kad personas pakalpojuma saņemšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta.