Uzticības personas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenes bērnam , kuram ir problēmas mācībās, saskarsmē ar vienaudžiem vai ir nepieciešams atbalsts integrēšanai sabiedrībā vai izglītības sistēmā.

 

Pakalpojuma mērķa grupas:

1.ģimenes, kurās ir hroniski slims bērns;
2. nepilnās ģimenes;
3.daudzbērnu ģimenes;
4.ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē

 

Pakalpojums ietver:

uzticības personas pakalpojumus 3 reizes nedēļā, 24 stundas mēnesī
uz laiku līdz 6 mēnešiem

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

1.ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;
2.ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

 

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Kristīne Ivanovska,
63350601,
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

un

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Lorita Rimaševska,
63350601,
lorita.rimasevska@kuldiga.lv