Sociālā atbalsta grupas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmrisināšanas pieredzi.

 

Pakalpojuma mērķa grupas:

dažādas klientu grupas atbilstoši viņu vajadzībām un sociālo problēmu cēloņiem.

 

Pakalpojums ietver:

10 grupas nodarbības, profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, pēc, atbilstoši grupas dalībnieku vajadzībām, izstrādāta nodarbību plāna

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.Personas iesniegums

! Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

 

KONTAKTPERSONAS:

Sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, konkrētam gadījumam