Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī lao prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Ģimenes, kuras nonākušas krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ, kā arī bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām.

 

Pakalpojums ietver

 

Rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

1.Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja ieniegums
2.Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums
3. Izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu, rehabilitāciju, ja tāda sniegta.

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

Pakalpojums tiek nodrošināts “Talsu novada krīžu centrā” un Ventspils ģimeņu un bērnu krīzes centrā “Paspārne”.

 

Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Kristīne Ivanovska
kristine.ivanovska@kuldiga.lv
63350601

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Lorita Rimaševska
lorita.rimasevska@kuldiga.lv
63350601

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa
vineta.brudere@kuldiga.lv
63322276