Bērnu emocionālās audzināšanas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek nodrošināts ar preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas par emocionālās audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, harmoniskas personības veidošanā, kā arī mazinātu vardarbību pret bērnu.

 

Pakalpojuma mērķa grupas:

Sociālā riska ģimenes, kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam.

 

Pakalpojums ietver:

10 grupas nodarbības pēc noteiktas bērnu emocionālās audzināšanas programmas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.Personas iesniegums

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

Sociālā riska ģimenes.

! Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Kristīne Ivanovska,
63350601,
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Lorita Rimaševska,
63350601,
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa,
63322276,
vineta.brudere@kuldiga.lv