Atbalsta ģimenes pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.

 

Pakalpojuma mērķa grupas:

1.ģimenes, kurās ir hroniski slims bērns;
2. nepilnās ģimenes;
3.daudzbērnu ģimenes;
4.ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē.

 

Pakalpojums ietver:

Atbalsta ģimenes pakalpojumus 4 reizes nedēļā, 32 stundas mēnesī uz laiku līdz 6 mēnešiem

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

1.ģimenēm, kurām ir nepietiekamas prasmes bērna audzināšanai;
2.ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Kristīne Ivanovska,
63350601,
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Lorita Rimaševska,
63350601,
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa,
63322276,
vineta.brudere@kuldiga.lv