SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VIDUSKURZEMĒ

Vēl tikai trīs mēnešus bērniem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ ir traucētas komunikācijas, mācīšanās, mobilitātes spējas, grūtības veikt ikdienas darbības un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, būs iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projektā Nr.9.2.2.3/20/A/004 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm Viduskurzemē”.

 

 

Projektā jau aizritējuši nepilni deviņi mēneši no paredzamajiem divpadsmit, un š.g. 31.maijā, kā tas bija plānots, noslēdzās projekta aktivitāte – kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas (KBT) konsultācijas. Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija palīdz trauksmes, dažādu baiļu, garastāvokļa traucējumu gadījumos, uzvedības problēmu, komunikācijas un socializēšanās grūtību situācijās. Ar KBT bērniem attīstītas šādas prasmes: jūtu atpazīšana, spēcīgu jūtu (uztraukuma, nedrošības) vadīšanas un droša acu kontakta veidošanas prasmes, ieklausīšanās, sadarbības un baiļu pārvarēšanas prasmes, savu individuālo spēju apzināšanās prasmes. Astoņos mēnešos divpadsmit bērniem kopā nodrošinātas 120 psihoterapijas konsultācijas.

 

 

Līdz š.g. 31.augustam vēl turpinās šādas projekta aktivitātes:  ergoterapeita konsultācijas un nodarbības, mūzikas terapija un psihologa konsultācijas, bet līdz projekta beigām, t.i., 30.septembrim bērniem ir iespēja saņemt sporta trenera, fizioterapeita, speciālā pedagoga un logopēda atbalstu. Turklāt, tā kā projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka vairākiem bērniem nepieciešamas papildus logopēda konsultācijas un logopēdijas – Montessori nodarbības, fizioterapija, tad rasta iespēja, sākot ar jūlija mēnesi, bērniem šo logopēda un fizioterapeita atbalstu nodrošināt.