Pabalsti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

Pabalsta apmērs ir līdz 250,00 euro personai kalendāra gadā.

 

Pabalstu piešķir personai, kura:

  • atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
  • iesniegusi iesniegumu un veselības aprūpes izdevumus attaisnojošus dokumentus vai dokumentus veselības aprūpes pakalpojumu samaksai, kuri iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 (divpadsmit) mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 25,00 euro.

 

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas pabalstā ietilpst stacionārā medicīniskā palīdzība, ambulatorā medicīniskā palīdzība, neatliekamā medicīniskā palīdzība, vakcinācija, obligātās veselības pārbaudes, zobu ārstēšana un protezēšana, endoprotezēšana, recepšu medikamenti un redzes korekcija bērnam.

 

Pabalstu medikamentiem pēc ārsta izrakstītas receptes un redzes korekcijai bērnam – optisko briļļu iegādei un ārstniecisko lēcu iegādei – piešķir ne vairāk kā 100 euro kalendāra gadā.

 

Par maksājumus attaisnojošu dokumentu uzskatāms: kases čeks, stingrās uzskaites kvīts, kredītiestādes maksājuma uzdevuma izdruka, konta pārskats, rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.