Materiālais atbalsts pēc ārpusģimenes aprūpes pilngadību sasniegušam bērnam

Pabalstu piešķir pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes.

  • 128,06 euro  vienreizējs pabalsts patstāvīgas  dzīves uzsākšanai.
  • 250 euro vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
  • 64,03 euro ikmēneša pabalstu, ja iegūst izglītību līdz 24 gadu vecumam.
  • 45 euro ikmēneša dzīvokļa pabalstu, atsakoties no Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļa, ja tiek īrēts dzīvoklis jebkurā Latvijas administratīvajā teritorijā, izņemot Kuldīgas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, kas piešķirta kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  • 30 euro ikmēneša dzīvokļa pabalstu līdz brīdim, kad tiek piešķirts pašvaldības dzīvoklis, saglabājot tiesības uz  Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļu rindu.