Citi sociālās palīdzības veidi

IEDZĪVOTĀJI, KURI NONĀKUŠI KRĪZES SITUĀCIJĀS, ATBALSTU VAR SAŅEMT

ARĪ KULDĪGĀ DARBOJOŠAJĀS NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS!!!

 

 

AKTUALITĀTES!!!

 

 

PĀRTIKAS PAKU SORTIMENTS KĻUVIS VĒL DAUDZVEIDĪGĀKS

/25.08.2016./     
 Atbalsta pakas no SIF       

Nu jau ilgāk kā gadu Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām sniedz atbalstu trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, nodrošinot tos ar pārtikas preču komplektiem visā Latvijas teritorijā. Uzklausot atbalsta saņēmēju ieteikumus un novērojumus, 2016. gada pārtikas preču komplekta saturs kļuvis kvalitatīvāks un daudzveidīgāks.

2015. gada 23. decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja iepirkumu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros par pārtikas preču komplektu piegādi. Iepirkums ir noslēdzies un šodien, 29.aprīlī, parakstot līgumu, par pārtikas preču komplektu piegādi turpinās rūpēties AS “Dobeles dzirnavnieks”, kas sevi pierādījis kā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējs.

Pārtikas preču komplektu piegāde un izdale visā Latvijas teritorijā notiek no 2015. gada aprīļa. No 2016. gada 1. jūnija atbalsta komplektu izdales vietās uzsāka jauno 2016. gada pārtikas preču komplektu izdali. Pārtikas komplektos, ņemot vērā pārtikas preču komplektu saņēmēju ieteikumus mainīti produktu apjomi, piemēram, palielināts makaronu daudzums no viena kilograma uz pusotru kilogramu, un papildus līdzšinējiem pārtikas produktiem ievietos arī sautētās liellopu gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes pagatavošanai, kas dos iespēju izsniegt vairāk maltītes. To saņems partnerorganizācijas, kas nodrošina zupas virtuves pakalpojumu.

 

Individuālajai izdalei paredzētais pārtikas preču komplekts P2016

Screenshot-681-768x628

Informācijas avots: www.redcross.lv

Atbildīgā par informācijas ievietošanu: Vineta Brūdere-Sedliņa


 

 

ĢIMENĒM, KURAS NONĀKUŠAS KRĪZES SITUĀCIJĀS KULDĪGĀ ATBALSTU SNIEDZ ARĪ “KRAUKĻA FONDS”

 

Labdarības projekta mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas grūtībās un saviem spēkiem krīzes situāciju nespēj atrisināt. “Kraukļa fonds” dibināts Rīgā 2009. gadā, lai ekonomiskās krīzes laikā palīdzētu trūcīgākajām rīdzinieku ģimenēm. Šobrīd “Kraukļa fonds” ir tā attīstījis savu labdarības misiju, ka spēj palīdzēt arī Kuldīgas ģimenēm, kuras lūgušas palīdzību.

KF

“Kraukļa fonds” Kuldīgā sadarbības partneris ir biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”, Liepājas ielā 14 (virs Euroskor veikala). Pārtikas pakas var saņemt iepriekš piesakoties pa tālruni 29682802. Paku izdales pasākumi notiek katru otro sestdienu.

! Lai ģimene ar bērniem saņemtu pārtikas pakas, viņai nav jābūt atzītai par trūcīgu vai maznodrošinātu, jo šīs nav Eiropas Savienības pārtikas pakas un tiek dalītas pateicoties sadarbībai ar uzņēmējiem Latvijā.

 


ATBALSTS VISTRŪCĪGĀKAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM UN KRĪZES SITUĀCIJĀ NONĀKUŠAJIEM

SAŅEMAMS “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” KULDĪGAS NODAĻĀ

 

Arī šogad Kuldīgas novada vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem un arī krīzes situācijā nonākušajiem ir iespēja saņemt ES atbalstītās pārtikas pakas, higiēnas pakas (ģimenēm ar bērniem) un pakas ar mācību piederumiem vai skolas somu (ģimenēm ar skolas vecuma bērniem līdz 16 gadu vecumam). Eiropas atbalsta fonda sadarbības iestādes funkcijas Latvijā pilda Sabiedrības integrācijas fonds, kurš konkursā izvēlējās partnerorganizācijas, kas izsniegs palīdzības pakas. Šīs tiesības ieguvušas vairākas nevalstiskās organizācijas, 12 pašvaldības un to iestādes. Visā Latvijā ir gandrīz 500 vietas palīdzības paku izsniegšanai.

2320__51fa2312cf0a0.jpg

! Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Kurzemes komiteja Kuldīgā, Baznīcas ielā 29, kuldīdzniekiem piedāvā pārtikas paku izdali, higiēnas paku un mācību līdzekļu izdali trūcīgajiem iedzīvotājiem. Latvijas Sarkanā Krusta Kuldīgas nodaļa strādā katru darbdienu no 9.00 līdz 16.00.

Palīdzības pakās ir ikdienā cilvēka pamatvajadzībām nepieciešamais: pārtika (piena pulveris, makaroni, milti, dažādi putraimi, eļļa, cukurs, gaļas konservi), saimniecības un higiēnas preces (ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste, veļas mazgājamais līdzeklis, trauku mazgājamais līdzeklis), mācību piederumi (klades, burtnīcas, krāsas u.c.).
Par trūcīgu valstī tiek atzīta persona, kuras vidējie ienākumi uz vienu cilvēku pēdējo trīs mēnešu laikā ir 128,06 eiro. Trūcīgā statusu piešķir pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
Noteikumi paredz tiesības saņemt pārtikas preces ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai:

• kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai)  piešķirts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību minētais vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem kritērijiem, tiesības saņemt higiēnas un saimniecības preces ir ģimenei, kurā vismaz viens ģimenes loceklis nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Savukārt individuālos mācību piederumus var saņemt ģimene, kurā ir vismaz viens ģimenes loceklis vecumā no pieciem līdz 16 gadiem.
Pārtikas un pārējo paku saņemšanai noteikumos ir paredzēts, kādā periodā, cik un kādas pakas pienākas.

       Pārtikas komplekti:
• Ja trūcīgas personas izziņa izsniegta uz 3 mēnešiem, var saņemt 2 pārtikas komplektus šajā laikā.
• Ja izziņa izsniegta uz 6 mēnešiem, var saņemt 4 pārtikas komplektus izziņas derīguma laikā.
• Ja izsniegta izziņa par krīzes situāciju, var saņemt 2 pārtikas komplektus 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas.
Mēnesī viens cilvēks var saņemt ne vairāk kā vienu pārtikas paku.

      Higiēnas un saimniecības preces:

(Katram trūcīgās un krīzes situācijā nonākušas ģimenes bērnam līdz 18 gadu vecumam)
• Ja trūcīgā statuss uz 3 mēnešiem – 1 paka katram bērnam.
• Ja trūcīgā statuss uz 6 mēnešiem – 2 pakas katram bērnam.
• Krīzes situācijā – 1 paka katram bērnam ģimenē 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas datuma.
Mēnesī viens cilvēks var saņemt ne vairāk kā vienu paku.

     Mācību piederumi: 

(Katram trūcīgās un krīzes situācijā nonākušas ģimenes bērnam no 5 līdz 16 gadu vecumam)
• 1 reizi gadā – 1 paka.
• Paredzēta izvēle starp divu veidu komplektiem: skolas soma vai mācību piederumi.

 – Infografikā attēlota shēma kā cilvēks, kuram piešķirts trūcīgs statuss vai, kurš nonācis krīzes situācijā var saņemt ES atbalstītās pakas: ES atbalsts vistrūcīgākajiem Latvijā