PALĪDZĪBU UGUNSNELAIMĒ SNIEDZ FONDS “PĒC UGUNSGRĒKA”

Kuldīgas Sociālais dienests informē, ka gadījumos, ja notikusi ugunsnelaime, pēc atbalsta ir iespējams vērsties labdarības fondā “Pēc ugunsgrēka”, kuru galvenais darbības virziens ir materiālās un finansiālās palīdzības sniegšana – ugunsgrēkā cietušiem cilvēkiem. Fonds skaidro, ka, lai saņemtu materiālo atbalstu, cietušajiem visbiežāk tiek lūgts sadarboties ar televīzijas raidījumu “Degpunkts”, kurš par ugunsnelaimi veido sižetu! Uz sižeta pamata tiek atvērts ziedojumu tālrunis. Skaidras naudas izmaksas vai pārskaitījumi cietušajiem netiek veikti, bet pēc diviem mēnešiem fonds apmaksā rēķinus par celtniecības materiāliem, mēbelēm, sadzīves tehniku, ārstēšanas izdevumus, kas radušies saistībā ar ugunsgrēku u.c.
Ja īpašums nav bijis apdrošināts, bet cietušajiem materiālā palīdzība ir steidzami nepieciešama, tad jānosūta fondam īsziņa (SMS), norādot šādu informāciju:
—————————————————————————————————————————
→ palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas kods
→ cik m2 izdeguši
→ bojāgājušie (skaits un vecums)
→ cietušie (skaits un vecums)
→ nelaimes vietas adrese.
—————————————————————————————————————————
Organizācija piedāvā palīdzību ar mantām, drēbēm, ziedojumiem noliktavā Rīgā, Buļļu ielā 45., iepriekš telefoniski sazinoties, bet, lai saņemtu mantas, personai, kura cietusi ugunsgrēkā, līdzi jābūt:
—————————————————————————————————————————
Personas apliecinošs dokuments ( pase, ID karte)
Akts par ugunsgrēka faktu no VUGD vai policijas
Izraksts no Zemesgrāmatas, ka īpašums pieder
Pašvaldības izziņa, ka persona īpašumā dzīvojusi vai īrējusi dzīvokli.
—————————————————————————————————————————

Dodoties pēc materiālā atbalsta uz noliktavu Rīgā, lūgums līdzi ņemt visu dokumentu kopijas, kuras atstāt organizācijas rīcībā. Labdarības organizācija “Pēc ugunsgrēka”, palīdzība@pecugunsgreka.lv , mob. 20110020, www.pecugunsgreka.lv