NO 16. MARTA STĀJAS SPĒKĀ JAUNI COVID-19 IEROBEŽOJUMI. SOCIĀLAIS DIENESTS TURPINĀS DARBU GAN KLĀTIENĒ, GAN ATTĀLINĀTI

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka pamatojoties uz valdības apstiprinātajām izmaiņām epidemioloģiskās drošības pasākumos, kas paredz maksimāli ieviest attālinātu darbu valsts un pašvaldību iestādēs, sociālais dienests darbu turpinās klātienē, nodrošinot darbinieku rotāciju, tomēr aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti. Sociālais dienests klātienes konsultācijas nodrošinās tikai īpašos gadījumos un pēc iepriekšējā pieraksta.

 

 

Pie iestādes durvīm ir izdrukāta un pielikta visu darbinieku kontaktinformācija, lai sazinātos par konkrētiem jautājumiem. Tāpat, pie iestādes ir izvietotas pastkastītes, kurās ērti var ievietot iesniegumus. Turpretim, sociālie darbinieki pagastos trīs dienas strādās klātienē, bet divas – attālināti. Pagastu sociālo darbinieku kontaktinformācija būs pieejama pie pagastu pārvaldēm. Tāpat, Kuldīgas novada sociālo darbinieku kontaktinformāciju varat iegūt šeit → https://socialais.kuldiga.lv/kontakti/  

 

 

Kontakttālrunis – 63350107, e-pasts – SOC.DIENESTS@KULDIGA.LV