No 1. JŪLIJA IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBĀ

No šī gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība. Izmaiņas būtiski skars arī Kuldīgas novada iedzīvotājus. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Mājokļa pabalstu varēs saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā esošajā vai īrētajā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

 

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķirsies, jo tiks aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.809 3.pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

 


Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem no 1. jūlija, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (ierastajā kārtībā) un pēdējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,
  • ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Pabalsts cietā kurināmā (malkas) iegādei vairs netiks izmaksāts iepriekšējā kārtībā – konkrēta summa gadā, bet iekļauts viena mēneša mājokļa pabalsta aprēķinā. Līdz ar to, jo lielāki mājsaimniecības ienākumi, jo attiecīgi pabalsta apmērs būs mazāks. Jau iepriekš paredzam, ka būs iespējami gadījumi, kad šo pabalstu izmaksāt nevarēs.

 

Iepriekš bija ierasts, ka mājokļa pabalstu saņem visas trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, turpmāk kārtība mainīsies un pabalsta saņemšana notiks izvērtējot trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību kopējos ienākumus. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 63350600 un sociālie darbinieki centīsies atbildēt uz Jūsu jautājumiem.

 

 

Sociālā darbiniece: Vineta Brūdere-Sedliņa