NO 1. JŪLIJA IZMAIŅAS ASISTENTA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANĀ

Grozījumi Invaliditātes likumā nosaka tiesības personai pašvaldībā saņemt no valsts budžeta finansētu asistenta, pavadoņa pakalpojumu un no pašvaldības budžeta finansētu aprūpes pakalpojumu, un nosaka to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus. No 2021. gada 1. jūlija stājas spēkā vairākas izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanā, īpaši paplašinot atbalstu bērniem.

 

Asistenta pakalpojumu pieaugušajiem piešķir personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem. Par klienta atbilstību pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests pārliecinās tam pieejamajā datubāzē. Sociālais dienests veic novērtējumu ar vienotas asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējuma anketas palīdzību. No 1. jūlija pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs ar parakstu apliecina iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu, norādot katrā dienā sniegto pakalpojumu skaitu un stundas sadalījumu pa darbībām. Asistenta pakalpojumu personai piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trim gadiem.

 

Asistenta pakalpojumu bērnam piešķir, ja persona saņēmusi īpašas kopšanas atzinumu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK). Pakalpojuma apjoms – 80 stundas mēnesī.

 

Pavadoņa pakalpojumu bērnam piešķir, ja personai ir nepieciešams atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, bet nav indikāciju īpašai kopšanai (VDEĀVK atzinums) un persona nesaņem asistenta pakalpojumu. Pakalpojuma saņemšanas apjoms mēnesī – 60 stundas.

 

Plašāka informācija, sazinoties ar Sociālo dienestu pa tālr. 63350605 (Madara Baranovska un Ineta Enģele).

 

 

Sociālā darbiniece: Vineta Brūdere-Sedliņa