KULDĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS IR ATSĀCIS ĀRA GRUPU NODARBĪBAS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Kuldīgas novada p/a “Socialais dienests” ir atsācis grupu nodarbības personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras norisinās sadarbībā ar projektu “Kurzeme visiem”. Grupu nodarbības ir viena no aktivitātēm deinstitucionalizācijas procesā.
———
Kā informēja grupas vadītājas sociālā darbiniece Dina Šimpermane un sociālā darbiniece Dace Gulbe, tad šoreiz dalībnieki apguva prasmes neverbālajā komunikācijā un nodarbības laikā dalībnieki apguva kā ir iespējams nepielietojot valodas spējas, pastāstīt citiem par savu dienas gājumu, notikumiem, dienas plānu utt. Kā atzina dalībnieki, nav tik vienkārši nesarunāties, jo ar valodas palīdzību šķiet vieglāk dalīties notikumos un piedzīvotajā.
Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa
Foto: Dina Šimpermane