KULDĪGAS NOVADĀ VEIC JAUNIEŠU APTAUJU PAR VIŅU MENTĀLĀS VESELĪBAS STĀVOKLI

Arī Kuldīgas Sociālā dienesta viena no mērķgrupām ir JAUNIEŠI un līdz ar to, mums rūp Kuldīgas novada jauniešu šī brīža emocionālā veselība, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija ar tās radītajām sekām jauniešu ikdienā.
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs veic darbu ar jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam un sadarbībā ar Kuldīgas novada iestādēm organizē aptauju, lai uzzinātu Kuldīgas novadā esošo situāciju par jauniešu mentālās veselības stāvokli.
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs anketas rezultātus apkopotā veidā izmantos, lai analizētu esošo situāciju un izprastu radītās pandēmijas sekas uz jauniešiem, rezultātā sagatavos projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursam par atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.
Esi ATSAUCĪGS un aizpildi aptaujas anketu, jo TU esi mums svarīgs! https://ej.uz/jauniesu_aptauju