KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA TURPINĀS ATBALSTĪT SOCIĀLĀS JOMAS BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS

25. februāra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti lēma arī 2021. gadā finansiāli atbalstīt sociālās jomas biedrības un nodibinājumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 11 120 eiro,  atbalstu saņems 15 biedrības un nodibinājumi.

 

Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

 

Pašvaldības finansiālais atbalsts sociālās joma biedrībām un nodibinājumiem 2021. gadā