Sociālā palīdzība

BUKLETI

 

Sociālā palīdzība Kuldīgas novadā     Informatīvais buklets_Sociālā palīdzība 

 

AS Swedbank konta pārskata sagatavošana irspējama elektroniski ar iespēju dokumentu pārsūtīt uz sociālā dienesta datubāzi SWED konta pārskata sagatavošana un nosūtīšana

 

IESNIEGUMU VEIDLAPAS

 

Klientu ērtībai Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piedāvā izmantot attālinātā, jeb e-iesnieguma veidlapas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanai, kā arī pašvaldības sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu  pieprasīšanai.

 

Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad personas personīgā ierašanās sociālajā dienestā ir apgrūtināta vai pat neiespējama.

 

Iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusamiesniegums_trucigam_maznodrosinatam_statusam

 

Iesniegums dzīvokļa pabalstam (kurināmā iegādei vai centrālās apkures izdevumiem)dzivokla_pabalsts

 

Iesniegums mācību līdzekļu iegādeimacibu-lidzeklu-iegadei

 

Iesniegums brīvpusdienām izglītības iestādēbrivpusdienas-izglitibas-iestade

 

Iesnieguma veidlapa citiem sociālajiem pabalstiem vai sociālajiem pakalpojumiemiesniegums_citiem-pabalstiem-vai-pakalpojumiem