IESPĒJA SAŅEMT KOMPENSĀCIJU PAR DŪMU DETEKTORA IEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU

Latvijā nu jau vairāk kā gadu ir spēkā likums, kurš nosaka, ka katrā mājoklī nepieciešams izvietot autonomo ugunsgrēku dūmu detektoru. Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, Kuldīgas novada pašvaldība sniedz iespēju maznodrošinātām un trūcīgām mājsaimniecībām, kā arī daudzbērnu ģimenēm iegādāties detektoru un saņemt kompensāciju par šo pirkumu un detektora uzstādīšanu mājoklī. Šādu kārtību nosaka Kuldīgas novada pašvaldības noteikumi Nr. 2/2021 “Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz izdevumus par autonomo ugunsgrēka dūmu detektoru iegādi un uzstādīšanu”.

 

Pašvaldības finansiālais atbalsts ir ne vairāk kā 10 EUR. To piešķir tikai viena detektora iegādei un uzstādīšanai vienā dzīvesvietā. Uz šo kompensāciju var pieteikties  trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kā arī ”3+ Ģimenes kartes” īpašniekiem (par lojalitātes kartes nokārtošanu info skatīt ŠEIT  → https://www.godagimene.lv/par-karti/ ).

 

Lai saņemtu pašvaldības finansiālo atbalstu,  personai vai vienam no ģimenes locekļiem jāvēršas Kuldīgas novada Sociālajā dienestā vai sava pagasta pārvaldē pēc faktiskās dzīvesvietas ar iesniegumu. Iesniegumā cilvēks apliecinās, ka ir trūcīgs vai maznodrošināts, vai arī ”3+ Ģimenes kartes” īpašnieks. Tam pievienojams izdevumus apliecinošs dokuments – čeks, kvīts, rēķins vai maksājuma uzdevums par detektora iegādi un uzstādīšanu. Iesnieguma veidlapu var saņemt Sociālajā dienestā un pagastu pārvaldēs, tā pieejama arī mājaslapā, sadaļā “Iesniegumu veidlapas” → https://socialais.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2021/04/Dumu_detektori-1.docx   

 

Visos pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, kuru īrnieki nav uzstādījuši detektorus paši, detektoru uzstādīšanu tehniski nodrošinās SIA ”Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vai pagastu pārvaldes. Ar detektoru uzstādīšanu saistītās izmaksas iekļaus komunālo pakalpojumu rēķinā. Arī šādos gadījumos trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kā arī ”3+ Ģimenes kartes” īpašnieki varēs saņemt kompensāciju viena detektora uzstādīšanai līdz 10 EUR.

 

 

Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa