AKTUALITĀTES

tagad pārlūkojot pēc kategorijas

 

AICINA VECĀKUS AKTĪVĀK IZMANTOT PROJEKTĀ“KURZEME VISIEM” PIEEJAMOS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus un audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa,  vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātsLasīt tālāk

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA PATEICAS PAR IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBĀ

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai pateiktos par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā. Projektu* ietvaros pašvaldības ir veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un laika periodā līdz 2018.gada 31.decembrim visā Latvijā sekmīgi nodrošinājušas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 650 bērniem arLasīt tālāk

KULDĪGĀ IR ATKLĀTS DIENAS CENTRS SENIORIEM

8. februārī, Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18 tika atklāts dienas centrs senioriem, kurā Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu piedāvās senioriem, kam nepieciešama uzraudzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai, iespēju pavadīt laiku speciālistu vadībā. Dienas centrā katru darba dienu varēs uzturēties ap 15 senioru.Lasīt tālāk

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI, DALĪTIES AR IEROSINĀJUMIEM VAI ATSAUKSMĒM!

    Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir uzstādīta pasta kastīte, kur ir iespējams atstāt savu ierosinājumu vai citu atsauksmi par sociālā dienesta darbu, pakalpojumu pieejamību, kvalitāti utt.    

AICINĀM UZ DIENAS CENTRU SENIORIEM

2019.gada 1. februārī Latvijas Samariešu apvienība, kas pašlaik sniedz aprūpi mājās Kuldīgas novadā, sadarbībā ar Sociālo dienestu piedāvās senioriem Dienas centra pakalpojumu Kuldīgā, Dzirnavu ielā 18.   Kādēļ šāds Dienas centrs senioriem ir nepieciešams?   Cilvēka dzīve “apmet lielu kūleni”, kad nākas saskarties ar savu vai savu tuvinieku nespēju veiktLasīt tālāk

DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNS KURZEMEI: INFRASTRUKTŪRAS RISINĀJUMI UN PILNVEIDOTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, Kurzemē pakalpojumus saņems 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to ģimenes, kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas centrus, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kurLasīt tālāk

LAI VISIEM GAIŠI ZIEMASSVĒTKI UN DARBĪGS, VESELĪGS UN RADOŠS JAUNAIS GADS

  Sociālā dienesta kolektīvs novēl katram, lai sagaidot  Ziemassvētkus kopā ar saviem mīļajiem,  sirsniņās gaišums un prieks!    Lai mums visiem darbīgs, veselīgs un jaunu ideju pilns Jaunais 2019. gads!        

PAPLAŠINĀTS EIROPAS SAVIENĪBAS PĀRTIKAS UN MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS ATBALSTA SAŅĒMĒJU LOKS

Pēc Labklājības ministrijas (LM) ierosinājuma ir papildināti nosacījumi Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai, un tagad to saņēmēju loks varēs būt plašāks. To paredz otrdien, 18. decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta grozījumi noteikumos „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gadaLasīt tālāk

GUDENIEKU PAGASTĀ VEIKSMĪGI NOSLĒGUSIES PIRMĀ ATBALSTA GRUPA

Laika periodā no 21. septembra līdz 14. decembrim Gudenieku pagastā Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” organizēja sociālo atbalsta grupu, kurā aktīvi iesaistījās  9 dalībnieki (8 no Gudenieku pagasta un 1 no Ēdoles pagasta).Kopā  ir notikušas 10 nodarbības. Nodarbību laikā tika iegūtas jaunas zināšanas un prasmes par personīgo higiēnu, par veselību,Lasīt tālāk

SOCIĀLĀ ATBALSTA GRUPA “KOPĀ BŪT” MUZICĒ MUZEJĀ

Decembra sākumā sociālā atbalsta grupa, kurā darbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām „Kopā būt” sniedza brīnišķīgu un skanīgu Ziemassvētku koncertu Kuldīgas muzejā. Sociālā atbalsta grupa “Kopā būt” darbojas Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem paspārnē. Dienas centra pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā,Lasīt tālāk

KULDĪGĀ DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS IETVAROS NORISINĀS SOCIĀLO PRASMJU DARBNĪCAS

No novembra mēneša Dienas centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem notiek grupu nodarbības projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros, kuru mērķis ir atbilstoši personu ar garīgā rakstura traucējumiem, invaliditātes smaguma pakāpei, veicināt sociālo prasmju attīstīšanu – sevis apzināšanos, saskarsmes un komunikācijas prasmes, spējas noformulēt savas vajadzības, sekmējot sociālo funkcionēšanu. Grupas programmā iekļautas 10Lasīt tālāk

MAZNODROŠINĀTAJIEM ARĪ TURPMĀK PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Kuldīgas novada pašvaldība domes sēdē lēmusi atbalstīt palīdzību iedzīvotājiem, kuriem pensiju indeksācijas dēļ nācās zaudēt sociālās priekšrocības. 2018. gada 1. oktobrī notikusī pensiju pārrēķināšana (indeksēšana) radīja situāciju, kad senioru ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni – 255 eiro, kas senioriem liedza pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību. IndeksētāsLasīt tālāk

19. NOVEMBRĪ SOCIĀLAIS DIENESTS BŪS SLĒGTS!

    Pirmdiena, 19. novembris pēc Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas būs brīvdiena. Līdz ar to ir noteiktas izmaiņas iestāžu darba laikos un sociālais dienests šinī dienā būs SLĒGTS!   Latvijas Republikas Proklamēšanas diena 18. novembris šogad iekrīt svētdienā un piemērojot likuma «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām» normu, gadījumā, jaLasīt tālāk

PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS IEPAZĪST SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PIEREDZI RĪGĀ

31.10. – 01.11.2018. Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem Rīgā. Šis ir jau trešais projektā “Kurzeme visiem” organizētaisLasīt tālāk

LIEPĀJĀ TIEKAS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” VADĪBAS KOMANDA

18. oktobrī  Liepājā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās arī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” speciālisti, lai pārrunātu projekta aktualitātes un turpmāk veicamos darbus. Labklājības ministrijas nesenais lēmums par “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam” apstiprināšanu ļāvis projekta partneriem spertLasīt tālāk

PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA GRUPA VARDARBĪBU PĀRCIETUŠĀM PERSONĀM (PILNGADĪGĀM) “PĀRMAIŅU SPĒKS”

Ir daudz runāts par par emocionālo, fizisko un arī cita veida vardarbības formām, tomēr aizvien šis jautājums ir aktuāls, tādēļ Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” organizē vēl nebijušu atbalsta grupu vardarbību pārcietušām pilngadīgām personām “Pārmaiņu spēks”. Programma izveidota, lai palīdzētu personām emocionāli pārvarēt traumatisko pieredzi un mazinātu piedzīvoto traumu sekas,Lasīt tālāk