APMĀCĪBAS VECĀKIEM “SARUNAS PAR BĒRNU AUDZINĀŠANU”

Kuldīgas novada Sociālajā dienestā augustā sākās vecāku apmācību programma “Sarunas par bērnu audzināšanu”. Mācības balstītas Latvijā jau zināmajā vecāku apmācību programmā “Bērna emocionālā audzināšana” ( BEA), taču Sociālā dienesta piedāvāto nodarbību saturs nedaudz atšķiras no līdz šim vecākiem piedāvātajām nodarbībām.
Programma norit grupās, vecākiem un nodarbību vadītājam, tiekoties vienu reizi nedēļā. Nodarbības ilgums līdz divām stundām. Programmai ir 10 soļi (nodarbības), kuros tiek aplūkoti bērna emocionālajai attīstībai svarīgi jautājumi: bērna attīstība un temperaments, droša piesaiste, saiknes veidošana, vecāku prasmes, bērna prasmes, komunikācijas, runas un valodas attīstība, disciplinēšanas metodes, emociju pašregulācija, sensorās vajadzības, to respektēšana, pozitīva pašvērtējuma veidošana, rotaļu nozīme bērna attīstībā u.c.
Programma ir interesanta un noderīga vecāku kompetences paaugstināšanai vecākiem, kuri audzina bērnus no dzimšanas līdz 12 gadu vecumam. Katrs vecāks vēlas, lai viņa bērns justos laimīgs un veiksmīgs. Tamdēļ ļoti noderīgi vecākiem apgūt jaunas zināšanas kā palīdzēt bērnam ne vien attīstīt savu intelektu un apgūt jaunas zināšanas, bet arī iemācīties izprast, paust un vadīt savas emocijas.
Nodarbībās vecākiem, kuras norisinās Kuldīgas pilsētā, piedalās gan Kuldīgas, gan Rumbas un Rendas pagasta iedzīvotāji. Otrajā grupā, kura tiek organizēta Kurmāles pagasta, Priedainē, piedalās Kurmāles, Pelču un Padures pagastu iedzīvotāji.
Sociālais dienests informē, ka vecāku apmācību programma tiks organizēta arī turpmāk un tās mērķis ir aptvert pēc iespējas plašāku Kuldīgas novada teritoriju, lai pakalpojums būtu pieejams arī lauku teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Patreiz vecāku apmācību programmu apgūst sociālo darbinieku redzeslokā esošās ģimenes, bet, ja kādam vecākam (vai citam bērna likumiskajam pārstāvim) rodas vēlme iesaistīties apmācībās, droši aicinām sazināties ar sava pagasta vai pilsētas sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem, un izteikt vēlmi dalībai kādā no nākamajām grupām.
Apmācības vecākiem vada Mg. paed. Līga Kuršinska.
Teksts: Vineta Brūdere-Sedliņa
Foto: no “Centrs Dardedze” arhīva.