AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS LŪGT PALĪDZĪBU SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ, JA DĒĻ COVID-19 ESAT PALIKUŠI BEZ IZTIKAS LĪDZEKĻIEM VAI TIE BŪTISKI IR SAMAZINĀJUŠIES

Laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” piešķir pabalstu krīzes situācijā iedzīvotājiem, kuri dēļ Covid-19 ietekmes ir palikuši bez iztikas līdzekļiem vai tie būtiski ir samazinājušies. Uz pabalstu var pretendēt TIKAI tie iedzīvotāji, kuri faktiski dzīvo un IR deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

 

KRĪZE ārkārtas situācijas kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid–19, nonākšanu karantīnā vai pašizolācijā. Tas nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs situācijas iestāšanās, nespēju šajā laikā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus.

 

Sociālais dienests, ja regulāra ienākuma avota zaudēšanas vai līdzekļu izmaksas apturēšanas dēļ, ģimene (persona) palikusi bez iztikas līdzekļiem, piešķir 215 eiro lielu pabalstu + 80 eiro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai. 80 eiro katrai personai tiek izmaksāti 3 mēnešu periodā. Ja personai ir jāatrodas karantīnā vai pašizolācijā, sociālais dienests piešķir pabalstu 215 eiro apmērā.

 

Ja ģimenei (personai), kura bijusi spiesta atrasties pašizolācijā vai karantīnā ir radušies papildus izdevumi pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar pašizolācijas vai karantīnas nodrošināšanu, piešķir pabalstu līdz 430 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Pabalsta kopējā summa trīs mēnešu periodā no lēmuma pieņemšanas brīža vienai ģimenei nedrīkst pārsniegt 430 eiro.

 

Iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, jāvēršas sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurš adresēts Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, nosūtot to e-pastā soc.dienests@kuldiga.lv vai iemetot šādiem mērķiem paredzētajās pasta kastītēs pie sociālā dienesta ieejas. Pagastu teritorijās dzīvojošie iedzīvotāji aicināti iesniegumus nogādāt pagastu pārvaldēs. Joprojām saglabājas iespēja iesniegumu sociālajam dienestam iesniegt elektroniski, izmantojot latvija.lv aplikāciju.

 

Sociālais dienests uzsver, ka klientam, kurš iesniedzis pieteikumu pabalstam Covid-19 krīzes situācijā, vēlams sadarboties ar sociālā dienesta speciālistiem un pēc aicinājuma iesniegt papildus dokumentus, kuri pierāda Covid-19 ietekmi, pretējā gadījumā, pieprasītais pabalsts var tikt atteikts. Katrs Covid-19 krīzes pabalsta pieprasījums tiek rūpīgi izvērtēts pēc noteiktiem, sociālā dienesta izstrādātiem noteikumiem, lai izslēgtu tādas varbūtības, ka kādam pabalsts tiek piešķirts, bet citam nē.

 

Lai noskaidrotu, vai konkrētā situācija ir krīzes situācija un kādus dokumentus nepieciešams pievienot, iespējams konsultēties iepriekš pa tālr. 63350107.

 

 

Sociālā darbiniece Vineta Brūdere-Sedliņa