Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas (ģimenes) socializēšanos un integrāciju sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa:

Personas, kurām sadzīves apstākļu vai nepietiekamo sociālo prasmju dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

Pakalpojums ietver:

•dušas apmeklējumu 1 reizi nedēļā;
•veļas automāta izmantošanu 2 reizes mēnesī.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.personas iesniegums.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:

personām (ģimenēm), kurām, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu sadzīves apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un ģimenes locekļu personisko higiēnu.

KONTAKTPERSONAS:

Sociālā darbiniece
Agnese Inapša
63350600,
agnese.inapsa@kuldiga.lv

Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Kurzemes komiteju.