Dienas centra pakalpojums

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personu izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu.

Pakalpojuma mērķa grupas:

•Personas ar garīga rakstura traucējumiem
(Dzirnavu ielā-9, Kuldīgā)

Pakalpojums ietver:

Rehabilitācijas/motivācijas programmas, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.Personas iesniegums

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Ineta Eņģele,
63350605, ineta.engele@kuldiga.lv