Atgriešanās ceļa dzīvoklis

Pakalpojuma mērķis:

pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pagaidu dzīvesvietu, veicinot personas integrēšanos sabiedrībā pēc resocializācijas un reintegrācijas pakalpojuma saņemšanas.

Pakalpojuma mērķa grupa:

atkarīgas personas un personas, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas, kuras saņēmušas pilnu sociālās rehabilitācijas kursu sociālās rehabilitācijas centrā.

Pakalpojums ietver:

pagaidu dzīvesvietu un psihosociālo atbalstu uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:

1.personas iesniegums;
2.atzinums no sociālā rehabilitācijas centra;
3.Izziņa, kas apliecina atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam.

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

kuras saņēmušas pilnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas centrā atkarīgām personām un personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma.

KONTAKTPERSONAS:

Pilsētā deklarētajām personām:
Sociālā darbiniece
Daiga Zemke,
27020736, daiga.zemke@kuldiga.lv

Novada pagastos deklarētajām personām:
Dienas centra vadītāja
Lelde Rozevska,
63323427, lelde.rozevska@kuldiga.lv

Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar biedrību “Saules sala”