KULDĪGĀ TOP JAUNS DIENAS CENTRS SENIORIEM

2019. gada 1. februārī Latvijas Samariešu apvienība, kas pašlaik sniedz aprūpes mājās pakalpojumu Kuldīgas novadā, sadarbībā ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu sāks sniegt Dienas centra pakalpojumu senioriem Kuldīgas pilsētā, Dzirnavu ielā 12.

 

Kādēļ šāds dienas centrs senioriem ir nepieciešams? Cilvēka dzīve „apmet lielu kūleni”, kad nākas saskarties ar savu vai savu tuvinieku nespēju vairs veikt ikdienas pienākumus, dzīvot ierasto dzīvi un pašam par sevi parūpēties. “Tas ir jauns un emocionāli grūts posms gan paša, gan tuvinieku dzīvē. Prioritāšu pārskatīšana, neziņa par to, kas būs, jaunas rūpes, uztraukums. Ir svarīgi šajā laikā saglabāt gaišas domas, gribasspēku, dzīves alkas, vēlēšanās uzveikt slimību vai turpināt dzīvot pēc iespējas kvalitatīvāk, tuvinieku un draugu mīlestība, psiholoģisks un praktisks atbalsts, kā arī medicīnisks atbalsts, ja tāds ir nepieciešams. Tas daudzos jo daudzos gadījumos nes pozitīvu rezultātu un cilvēki ar nelielām korekcijām tomēr spēj pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi,” skaidro Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. Tādēļ Kuldīgā tiek veidots jauns un mājīgs dienas centrs, kur cilvēki, kuriem nepieciešama uzraudzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai, varēs pavadīt laiku speciālistu vadībā.

 

Latvijas Samariešu apvienība piedāvās divas sociālās rehabilitācijas programmas atbilstoši senioru individuālajām vajadzībām – nepilnas dienas jeb četru stundu programmu vai pilnas dienas jeb astoņu stundu programmu, attiecīgi pielāgojot aktivitāšu klāstu un laika plānojumu. Četras vai astoņas stundas dienā dienas centrā varēs uzturēties tie seniori, kuriem ir ārsta noteikta diagnoze, un kuriem ir nepieciešama uzraudzība, jo vieniem pašiem mājās uzturēties nav ieteicams. Šis pakalpojums ļauj sirmgalvja tuviniekiem doties savās ikdienas gaitās un strādāt, jūtoties droši, ka viņa sirmais radinieks būs pieskatīts, drošībā, un ar iespējām aktīvi un radoši darboties speciālista vadībā. Latvijas Samariešu apvienības darbinieki parūpēsies, lai seniors būtu aprūpēts, nodarbināts un paēdis, vasarās notiks arī pastaigas svaigā gaisā. Dienas centrā būs nodalītas telpas diendusai, atpūtai un aktivitātēm, pieejami materiāli brīvā laika nodrošināšanai – galda spēles, grāmatas, preses izdevumi,  tiks nodrošināts praktisks atbalsts vai asistēšana cilvēka pašaprūpes nodrošināšanā (noģērbšanās, apģērbšanās, personīgās higiēnas ievērošana, ēšana u.tml.), kā arī atbilstoši katra cilvēka vajadzībām tiks piesaistīti tādi speciālisti kā fizioterapeits, psihologs un veselības aprūpes speciālists. Fizioterapeits tiks iesaistīts arī vingrošanas programmas izstrādē. Samariešu apvienības speciālisti arī palīdzēs ar konsultācijām senioru tuviniekiem dažādu problēmjautājumu risināšanā.

 

Dienas centrā būs iespēja ik darba dienu uzturēties ap 15 senioriem un pieteikties varēs kā privāti, tā arī ar novada Sociālā dienesta nosūtījumu. Senioriem būs jāveic neliels līdzmaksājums, kas sastāda vien 10 procentus no izdevumiem. Par četrām stundām tie būs 1,20€, bet astoņu stundu programmā 1,45€. Tikmēr maznodrošinātām un trūcīgām personām pakalpojums paredzēts bez maksas. Savukārt, ja seniori vēlēsies privāti pavadīt dienu centrā, nesaņemot Sociālā dienesta nosūtījumu, tad par četrām stundām būs jāšķiras no 12€, bet par pilnu dienu jeb astoņām stundām no 14,50€.

 

Lai saņemtu informāciju par kārtību, kādā tiek piešķirts un nodrošināts senioru dienas centra pakalpojums, jāvēršas Kuldīgas novada sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā – 9. Informāciju var saņemt arī zvanot sociālā dienesta sociālajām darbiniecēm arī pa tālruņiem 27020746 (Ieva Rancāne) vai 27020734 (Inese Jaunzeme).

 

Informāciju par pakalpojuma nodrošināšanu bez sociālā dienesta starpniecības varat saņemt, zvanot pa tālruni: 25691384 (Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde).

 


¹ Biedrība Latvijas Samariešu apvienība (LSA) ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir Palīdzēt dzīvot. Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām. Samariešu apvienība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. LSA piedāvā daudzus sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību vai darba devēju līdzdalību, gan individuāli.

 

 

Informācija: Baiba Pare

Latvijas Samariešu apvienības komunikācijas speciāliste