Der zināt

Iedzīvotājiem, kuri pēc palīdzības dodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu, jāņem vērā, ka sociālā dienesta funkcijas neaprobežojas tikai ar pabalstu sadali jeb sociālo palīdzību. Sociālo dienestu pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem viņu pašvaldības teritorijā arī sociālos pakalpojumus un veikt sociālo darbu. To nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ar sociālo darbu saprot sociālā dienesta speciālistu profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Sociālais darbinieks ir sagatavots tam, lai situācijā, kas klientam šķiet bezcerīga, atrastu cilvēka paša resursus, kā arī noderīgas alternatīvas, lai cilvēka dzīves kvalitāte uzlabotos.

Lai cik sarežģīta arī būtu Jūsu situācija, bezcerīga vai absurda, tomēr vienmēr der atcerēties, ka sociālais dienests ir izveidots tādēļ, lai palīdzētu Jums pārvarēt krīzes situācijas un Jūsu dzīves kvalitāte uzlabotos cik katrā konkrētajā gadījumā tas ir iespējams un kādā mērā tam esat gatavs Jūs pats!


PANĀKTS LIELĀKS ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

 

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā. Tai skaitā – papildu atbalsts “Pirmā mājokļa programmai”, lai ģimenes ar bērniem varētu  saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniņiem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērniņam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017.gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no šī gada 1.jūlija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir “Goda ģimenes kartes” īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Demogrāfisko lietu centrs savu darbību turpina un šajā gadā plāno īpašu uzmanību pievērst pensiju sistēmas pilnveidošanai bērnu vecākiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ģimeņu atbalstu un bērnu interešu aizsardzību dažādās dzīves jomās.

Detalizētāk ar pasākumiem un tiem paredzēto finansējumu var iepazīties INFOGRAFIKĀ


“SOLI PA SOLIM” PAR MIRUŠĀ APBEDĪŠANU

 

Ekonomikas ministrija informē, ka 2016. gada septembrī valsts un pašvaldību vienotajā portālā www.latvija.lv tika publicēts informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.

Materiāls tapis valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu, apbedīšanas nozares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.

Materiāls pieejams portālā ww.latvija.lv, sadaļā “Dzīves notikumi” → https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Maja-un-vide/apbedisana 

 

 


Foto: DELFI

ATBALSTS AIZSARGĀTAJIEM ELEKTROENERĢIJAS   LIETOTĀJIEM

No 2015. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām katru mēnesi ir iespēja saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju, ja tās ir izvēlējušās Elektrum kā savu elektroenerģijas tirgotāju.
Trūcīgās vai maznodrošinātās personas par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) mēnesī var norēķināties par zemāku cenu*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) mēnesī var norēķināties par zemāku cenu*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

No 2016. gada 1.janvāra AS “Latvenergo” sniedz atbalstu arī I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī – līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs nerēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam).

Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.

Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015.gadā, tirgotājs atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.

Tieši tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.gadā trūcīgajām un maznodrošinātajām personām atbalstu AS „Latvenergo” piešķirs katru mēnesi saņemot datus no sociālā dienesta, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.

Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Vairāk par atbalstu lasīt: www.latvenergo.lv

*Šo cenu veido elektroenerģija – 0.0307582 EUR/kWh (ar PVN), un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponente un PVN likme.

 


 

BEZMAKSAS CIETUŠO ATBALSTA TĀLRUNIS 116006

Informācija kā rīkoties briesmu gadījumos – informatīvs BUKLETS: Ebuklets_kur lūgt palīdzību

 


 

INFORMĀCIJA PAR VALSTS GARANTĒTO VESELĪBAS APRŪPI TRŪCĪGAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM

Veselības norēķinu centra (VNC) mājas lapā www.vnc.gov.lv sadaļā “Atbalsts trūcīgajiem pacientiem” var iepazīties ar veselības aprūpes atvieglojumiem personām, kuras atzītas par trūcīgām.

Ģimenes ārsti no visiem reģioniem ir atsaukušies ministrijas aicinājumam sniegt informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu

Lai uzzinātu vairāk varat zvanīt arī pa Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvo tālruni: 80001234 vai rakstīt uz e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv

Foto: Nacionālais veselības dienests

 

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANA PA ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVO TĀLRUNI

Medicīniskas konsultācijas vienkāršu saslimšanu gadījumos var saņemt visu diennakti, zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Pieredzējuši mediķi pa tālruni sniedz medicīniskas konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ārsta darba laika.  Visbiežāk tiek sniegtas konsultācijas saistībā ar saaukstēšanos, asinsspiediena izmaiņām, sāpēm vēderā, drudzi, gūtām traumām un medikamentu lietošanu.

Iedzīvotāji aicināti arī konsultēties ar tālruņa speciālistiem gadījumos, kad ir šaubas, par to, vai palīdzība nepieciešama steidzami, vai arī ieteicams pēc svētkiem doties pie ģimenes ārsta un risināt veselības problēmas plānveida kārtībā.

ar-arstiem

Foto: nmpd.gov.lv